Na Univerzite Jána Selyeho v Komárne požehnali novú kaplnku

TK KBS, abutt, ml; pz | 05. 10. 2021 15:10Komárno 5. októbra (TK KBS) Generálny vikár Trnavskej arcidiecézy Mons. Róbert Kiss požehnal novú kaplnku Katolíckeho univerzitného strediska (KUS) bl. Sáry Salkaházi, ktoré pôsobí pri Univerzite Jána Selyeho v Komárne. Slávnosť sa konala počas svätej omše. Na slávnosti sa zúčastnili aj rektor Univerzity J. Selyeho György Juhász, riaditeľ študentského domova Čajka Attila Duba, Dávid Mészároš, administrátor farnosti Svätý Peter a Joseph Parackal John, kaplán z Číčova.Katolícke univerzitné stredisko bl. Sáry Salkaházi vzniklo na Univerzite J. Selyeho v Komárne v roku 2010 na základe rozhodnutia diecézneho biskupa Trnavskej arcidiecézy. Štatút bol schválený 25. októbra 2011. V budove internátu univerzity Danubius bola vtedy zriadená kaplnka, ktorá slúžila pre pastoračné účely do roku 2020.Keďže v dôsledku reorganizácie ubytovania študentov už neboli podmienky pre kaplnku vyhovujúce, v októbri 2020 so súhlasom trnavského arcibiskupa Jána Oroscha bola kaplnka prenesená do budovy internátu univerzity Sirály (Čajka). Vedenie univerzity a študentského domova bolo pri sťahovaní do nových vhodných priestorov pre pastoračnú a liturgickú činnosť nápomocné.Na začiatku svätej omše rektor univerzity György Juhász v pozdrave zdôraznil, že pri zachovaní pamiatky Jánosa Karaffu je naším cieľom, aby sa v tejto kaplnke spoločne modlilo čo najviac univerzitných študentov. Týmito modlitbami nech sa kresťanské hodnoty tu študujúcich maďarských intelektuálov ďalej posilňujú.Mons. Róbert Kiss vo svojej kázni hovoril o blahoslavenej sestre Sáre Salkaházi, ktorá v rokoch 1932-1934 žila a pôsobila v Komárne. Bl. Sára bola zanietenou ženou svojej doby, bojovala dobrý boj, aby bola schopná dať svoj život úplne Bohu a pre ľudí. Bola si vedomá svojich vlastných slabostí a obmedzeností, ale v úprimnom úsilí ich vo vnútornom boji prekonávala.Boha milovala nadovšetko, chcela žiť každú minútu v láske. Pre svoj zasvätený život si zvolila motto: Alleluia! Ecce ego, mitte me! - Tu som, pošli mňa! Od svojich predstavených dostala súhlas k sebaobetovaniu a Pán Boh prijal obetu jej života. Stala sa mučenicou, pretože prijala a objala smrť pre iných a s inými vedome a z lásky.Dňa 27. decembra 1944 neskorý večer ju spolu s ďalšími osobami vyzliekli a odstrelili do ľadového Dunaja pri moste Slobody v Budapešti.Prvým univerzitným duchovným správcom v Komárne sa stal Peter Nagy a neskôr ho nahradil Karol Balogh. János Karaffa bol menovaný do tejto služby v roku 2013. Pôsobil tu až do svojej predčasnej smrti v júni 2021.Hlavnými cieľmi KUS sú vnášanie duchovnej kultúry do života akademickej obce na základe ohlasovania Božieho slova a formovanie živého spoločenstva veriacich zo študentov a ostatných pedagogických a nepedagogických zamestnancov. Študenti sem prichádzajú nielen na bohoslužby, ale aj na duchovnú formáciu a rozličné aktivity. Podujatia organizované strediskom sa uskutočňujú každú stredu.Zdroj: Arcibiskupský úrad v Trnave
[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2023