Saleziáni na bratislavskej Miletičovej slávnostne otvorili nové oratórium

TK KBS, bk, rp;pz | 05. 10. 2021 10:32Bratislava 5. októbra (TK KBS) Presne pred dvoma rokmi začali prvotné práce na stavbe nového oratória u saleziánov na bratislavskej Miletičke. V nedeľu už bolo možné vidieť finálny výsledok. Sprístupnenie nových priestorov pre návštevníkov a podporovateľov diela bolo spojené aj s každoročnou akciou otvorenia oratka na Miletičke. 

Pred hlavným programom don František Kubovič, direktor domu, predstavil všetkých saleziánov, ktorí bývajú v tejto komunite. „Vždy na začiatku školského roka sme pri akcii otvorenia starého oratka pozerali túžobne na to nové. A teraz ho tu naozaj máme. Je to sen, ktorý sa nám splnil po sedemnástich rokoch a sme za to nesmierne vďační. Chcem poďakovať našim oratoriánom, že s takou láskou chodili na brigády. Samozrejme aj všetkým dobrodincom. Nech vám vašu štedrosť svätý Jozef bohato oplatí!,“ povedal pri otvorení don Kubovič.

Direktor domu vysvetli čo všetko sa v dome nachádza. Nezabudol spomenúť, novú kuchyňu a jedáleň, priestory pre mladých na stretká, dve kaplnky ktoré vytvoril Cyril Uhnák. Na záver príhovoru sa všetci spoločne pomodlili desiatok svätého ruženca za dobrodincov a otec provinciál don Peter Timko dal všetkým požehnanie.Hlavný program bol vždy sprevádzaný témou, ktorú vymysleli animátori. Tento rok sa však od nej výnimočne upustilo ako aj  od súťaže o najlepší koláč. Kvôli epidemiologickej situácii bolo nutné, aby sa návštevníci tejto aktivity zriekli. Namiesto toho ich čakalo občerstvenie v podobe balených keksíkov a sladkostí.

Pre deti boli pripravené rôzne aktivity. Počas celého programu ich sprevádzali animátori, ktorí hry aj vymysleli. Mohli sa zabaviť pri streľbe z luku, stolnom futbale, hre na xilofón, alebo pri iných stanoviskách. Rodinnú atmosféru v oratku dopĺňala príjemná hudba a posedenie v novej čajovni a na terase. TK KBS informovala Barbora Kullačová
[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2023