Vo farnosti Vinodol oslávili výročie posviacky farského kostola

TK KBS, tkr, ml; pz | 04. 10. 2021 15:35Vinodol 4. októbra (TK KBS) V prvú októbrovú nedeľu, za dodržania protiepidemických opatrení, oslávili vo Vinodole slávnostnou bohoslužbou 129. výročie posvätenia kostola, zasväteného Panne Márii Ružencovej, ktorej patrocínium si vo farnosti pripomenú i vo štvrtok 7. októbra. Slávnostnú farskú svätú omšu celebroval a v homílii sa veriacim prihovoril dekan Milan Zaujec, farár vo Vinodole.V homílii vyzdvihol príklad mladého, inšpiratívneho blahoslaveného Carla Acutisa. Zvlášť mladým farníkom pripomenul, že „nový blahoslavený Carlo Acutis svoj výnimočný talent v oblasti informatiky využíval na evanjelizáciu. Chápal, že internet nie je len prostriedok zábavy, ale aj priestor na dialóg, poznanie, zdieľanie, vzájomnú úctu a zodpovednosť, bez potreby mu otročiť. Vedel, že v bezbrehom virtuálnom svete je potrebné vedieť rozlišovať dobro od zla.“V homílii ďalej duchovný správca farnosti upozornil na bohatý odkaz nového blahoslaveného, ktorý dnes môžeme obdivovať a inšpirovať sa ním tak v elektronických ako i v printových médiách. Pri príležitosti slávnosti výročia posvätenia kostola a pripomenutí si jeho patrónky Panny Márie Ružencovej, slávnostný kazateľ vyzdvihol ešte dva silné aspekty osobnosti blahoslaveného Carla a to jeho mimoriadnu úctu k Matke Božej, nakoľko sa denne modlil ruženec a zasvätil sa Panne Márii a zároveň jeho osobitnú úctu k Eucharistii, ktorú nazýval svojou „diaľnicou do neba.“Hodovú bohoslužbu podčiarkol i slávnostne vyzdobený neobarokový interiér hlavnej lode a presbytéria kostola. Tradičný hodový štylizovaný strapec hrozna umiestnený hneď vedľa hlavného neogotického oltára, je odkazom na bohatú vinársku a vinohradnícku tradíciu obce, no zároveň je poďakovaním sa vinodolských vinohradníkov za úrodu hrozna, dôležitého hospodárskeho elementu obce. Príprava tohto unikátneho strapca hrozna má vo Vinodole už niekoľko desaťročnú tradíciu, ktorú však minulý rok prerušila pandémia.Tento rok však vinodolskí farníci a farníčky v tradícii opäť pokračovali a interiér kostola ozdobili štylizovaným strapcom hrozna, jesennými plodmi zo svojich záhrad a decentnou jesennou štylizovanou výzdobou. Premiérovo pred hlavný vchod do kostola umiestnili i rokmi zabudnutú procesiovú zástavu s vyobrazením Panny Márie, Kráľovnej Presvätého Ruženca, ktorá vítala všetkých, ktorí sa na slávnostnej bohoslužbe zúčastnili. Za všetko, čo pri príležitosti vinodolských hodov pre kostol a farnosť vinodolskí farníci pripravili, v závere slávnostnej bohoslužby poďakoval duchovný správca farnosti.Vinodolské hody boli tento rok výnimočné i tým, že slávnostná bohoslužba sa konala už v prítomnosti relikvií starovekých svätcov, umiestnených v nových relikviároch, v hlavnej lodi kostola pri soche sv. Jozefa. Relikvie boli objavené minulý rok v menze bočného oltára v kaplnke kostola, ktorá v tom období prechádzala rekonštrukciou. Do toho času boli vzácne relikvie ukryté pred zrakom a vedomosťou farníkov. Relikvie patria svätému Auctusovi z Amphipoli a svätej Caste z Pamphýlie, ktorí boli umučení a položili svoje životy za Krista v časoch cisára Diokleciána.Pri autentifikácii ostatkov svätých ochotne a výrazne pomohol vinodolskej farnosti i nitriansky biskup Mons. Viliam Judák, ktorý dokonca pri príležitosti objavenia týchto relikvií prišiel na bicykli aj so skupinou kňazov do farnosti Vinodol, v rámci minuloročnej mariánsko-svätovojtešskej cyklopúte. Opätovné slávenie vinodolských hodov a teda slávenie posviacky farského kostola a jeho patrocínia, či ich dôsledná príprava vo farnosti je snáď predzvesťou, že sa po odznení pandémie opäť vrátime do predchádzajúceho spôsobu života a že nebudeme zabúdať, ale práve naopak, budeme zveľaďovať tradície našich vzácnych predkov.TK KBS informoval Tomáš Krajmer
[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2023