Vincentíni navštívili vo Vatikáne slovenského kardinála Jozefa Tomka

TK KBS, tbr, ml; pz | 04. 10. 2021 14:30Bratislava 4. septembra (TK KBS) Krátky pobyt v Ríme, pri príležitosti európskeho stretnutia vizitátorov a kňazov zodpovedných za pastoráciu povolaní v Misijnej spoločnosti sv. Vincenta de Paul, využili dvaja slovenskí vincentíni aj na návštevu slovenského kardinála Jozefa Tomka. Neformálne stretnutie sa nieslo v priateľskej atmosfére. Emeritný prefekt kongregácie pre evanjelizáciu národov okrem iného spomínal na svoje misionárske zážitky, ale aj na viacerých vincentínov, ktorých mal v živote možnosť stretnúť a spoznať.Vizitátor slovenskej provincie vincentínov P. Tomáš Brezáni, CM otca kardinála informoval aj o priebehu procesu beatifikácie Božieho služobníka Jána Havlíka a odovzdal mu „Positio super martyrio“. Ide o záverečný dokument Kongregácie pre kauzy svätých, ktorý v rozsahu takmer 450 strán vypracoval pridelený relátor a len pred niekoľkými dňami boli ukončené práce na jeho vydaní. V nasledujúcich mesiacoch bude predmetom podrobného skúmania zo strany komisie 40 teológov a následne aj členov kardinálskeho kolégia. Je to prakticky posledný nevyhnutný krok pred záverečným rozhodnutím Svätého Otca.„P. Pavol Noga, CM otcovi kardinálovi predstavil našu misiu na Hondurase a tiež službu medzi zahraničnými Slovákmi v Chicagu. Na týchto miestach momentálne pôsobia traja kňazi a jeden brat zo Slovenska. Celú slovenskú provinciu i všetkých jej členov doma i vo svete otec kardinál Tomko s radosťou požehnal a povzbudil nás, aby sme pokračovali v našom misionárskom povolaní,“ informoval P. Tomáš Brezáni, CM.
[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2024