Interiér Kostola sv. Michala archanjela v Slovanoch dostal „nové šaty“

TK KBS, shy, ml; pz | 04. 10. 2021 09:09Kláštor pod Znievom 4. októbra (TK KBS) Sen sa stal skutočnosťou. Interiér filiálneho Kostola sv. Michala archanjela v Slovanoch dostal po osemdesiatich piatich rokoch nové šaty. A v tomto roku, keď sloviansky kostol slávi 125. výročie vzniku, je po generálnej rekonštrukcii interiéru a zreštaurovanej maľovke. Dôležité je, že napriek všetkým obnovám si tento kostol dodnes zachoval takmer pôvodnú podobu, akú mal po svojom dokončení na konci 19. storočia.Katolícke noviny už v roku 1881 píšu o veľkej túžbe veriacich Slovian postaviť si svoj kostol: „Milá dedinka naša častokrát bola navštívená rozličnými nehodami, prečo nebola v stave tak pokročiť, žeby si bola mohla k sláve Najvyššieho v strede svojom dôstojný zbudovať chrám.“ To sa neskôr podarilo, ako o tom tie isté Katolícke noviny píšu nasledovne: „.A hľa, Pán Boh vyslyšal nás, vzbudiac nám veľkodušného dobrodinca v osobe nášho milovaného rodáka dp. Jozefa Junasa, farára chrenovského, ktorý k tomu cieľu najláskavejšie obetoval tisíc zl. r. č. A síce 500 zl. čo základinu nastavať majúci sa chrám Boží v Slovanoch, poslal do kapitule b. bystrickej a 500 zl. nášmu p. richtárovi, ktorý ich uložil do sporiteľne sv. martinskej.“ Myšlienka postavenia kostola na mieste, kde kedysi stála Zvonica /1797/ a Kaplnka sv. Antona /18.storočie/, sa v roku 1896 chvála Pánu Bohu stala skutočnosťou. Po výstavbe bol interiér kostola vymaľovaný jednofarebne ružovou farbou. Kostol bol obnovený a kompletne vymaľovaný i v nasledujúcom období, o čom svedčí nápis v jeho predsieni: Ľudevít Schramek a syn. Kostolní maliari. B. Štiavnica 1935.„18. mája 2020 sme slávili 100 rokov od narodenia sv. Jána Pavla II.“ Týmito slovami začína odkaz budúcim generáciám vložený do steny Kostola sv. Michala archanjela v Slovanoch. Uvádza sa v ňom, že obnova kostola sa opäť uskutočňuje po   osemdesiatich piatich rokoch od jeho predchádzajúcej obnovy v roku 1935. Reštaurátorské práce zrealizovali  Mgr. art. Miroslav Slúka zo Zvolena a Pavol Santa z Trenčianskej Turnej. Zreštaurovanie hlavného oltára sv. Michala a lavíc Mgr. art. Jan Janda. Za odbornú pomoc pri rekonštrukcii ďakujeme aj znievskej rodáčke Mgr. Kristíne Zvedelovej, PhD., členom farskej pastoračnej a ekonomickej rady, všetkým prispievateľom a brigádnikom. Veľká vďaka za dobrú spoluprácu pri rekonštrukcii patrí starostovi obce Slovany, Ing. Marekovi Strakovi a najbližším spolupracovníkom Miroslave Thomkovej, Oľge Thomkovej, Jane Ondrašovičovej a Jane Sádeckej.Aj po stoštyridsiatich rokoch sa naplnili slová našich predkov uverejnené v Katolíckych novinách v roku 1881: „Čím viac síl, tým slávnejšie dielo budeme môcť postaviť ku cti a sláve Božej.“  „Sme vďační Pánu Bohu, obyvateľom Slovian, farníkom farnosti Kláštor pod Znievom, Obci Slovany, Biskupskému úradu v Banskej Bystrici, Úradu vlády Slovenskej republiky, Ministerstvu kultúry Slovenskej republiky a neposlednom rade Svätému otcovi Františkovi, ktorý  prispel na náš kostol prostredníctvom americkej nadácie Papal Foundation,“ uviedol Štefan Hýrošš. „Kostol sv. Michala, archanjela požehnal s poverením Mons. Mariána Chovanca, banskobystrického diecézneho biskupa 3. októbra 2021 Jozef Kraus, farár Farnosti sv. Alžbety Zvolen – mesto. Vďaka za účasť aj Zborovému farárovi Marekovi Szabóvi a jeho manželke Zuzane Szabóovej. Pri slávnosti požehnania sme ocenili medailou sv. Michala nášho najdlhšie slúžiaceho organistu v kostole v Slovanoch Bohumíra Skonca,“ dodal farár Farnosti Kláštor pod Znievom.
[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2023