Assisi po druhý raz spojilo mladých ekonómov v duchu sv. Františka

TK KBS, RV, mh; rp | 02. 10. 2021 19:17Assisi 2. októbra (RV) „Chcel by som sa vám poďakovať za nadšenie, s ktorým plníte toto poslanie dať ekonomike novú dušu.“ Týmito slovami ocenil pápež František angažovanosť mladých ekonómov a podnikateľov zhromaždených v Assisi pri príležitosti druhého ročníka medzinárodného podujatia „Františkova ekonomika“.V sobotu 2. októbra sa takto Svätý Otec prihovoril cez video účastníkom podujatia „Františkova ekonomika“, konaného v Assisi aj s virtuálnym zapojením z rôznych častí sveta. Pápež najprv. poukázal na nepríjemnú realitu, ktorú ekonómovia poznajú z prvej ruky:„Pandémia Covid-19 nám nielen odhalila hlboké nerovnosti, ktorými sú naše spoločnosti zamorené, ale ich ešte znásobila. ... Nezabúdajme, že niektorí využili pandémiu na to, aby sa obohatili a uzavreli do vlastného sveta. Všetky tieto utrpenia dopadajú neúmerne na našich najchudobnejších bratov a sestry.“Ako ďalej Svätý Otec pripomenul, človek nie je vlastníkom dobier Zeme, ale ich správcom, a preto sa k stvorenstvu má správať zodpovedne:„Zem nás predchádza a bola nám daná, čo je kľúčovým prvkom nášho vzťahu k dobrám Zeme, a teda základným predpokladom našich ekonomických systémov. Sme správcovia dobier, nie vlastníci. Napriek tomu chorá ekonomika, ktorá zabíja, sa rodí z predpokladu, že sme vlastníkmi stvorenstva a môžeme ho využívať pre svoje záujmy a rast.Pandémia nám pripomenula toto hlboké puto vzájomnosti; pripomína nám, že sme povolaní starať sa o dobrá, ktoré stvorenstvo dáva všetkým; pripomenula nám našu povinnosť pracovať a rozdeľovať tieto dobrá tak, aby nikto nebol vylúčený. Napokon nám pripomína, že ponorení do spoločného mora musíme prijať potrebu nového bratstva.“Pápež František naznačil, čo je v tejto súvislosti potrebné pre obnovenie prepojenosti človeka so stvorenstvom:„Potrebujeme viac obehových procesov, aby sme vyrábali a neplytvali zdrojmi našej Zeme, spravodlivejšie spôsoby predaja a distribúcie dobier a zodpovednejšie správanie pri spotrebe. Je potrebná tiež nová integrálna paradigma, ktorá bude schopná formovať nové generácie ekonómov a podnikateľov, rešpektujúcich našu prepojenosť so Zemou. Vy v rámci «Františkovej ekonómie», ako aj v mnohých iných mládežníckych skupinách, pracujete s rovnakým cieľom.“Napokon Svätý Otec mladých povzbudil k pokračovaniu na ceste uzdravovania rán k lepšej budúcnosti:„S pohľadom upretým na Ježiša nájdeme inšpiráciu na navrhnutie nového sveta a odvahu spoločne kráčať smerom k lepšej budúcnosti.  Vám, mladým ľuďom, obnovujem úlohu vrátiť bratstvo do centra hospodárstva. Dnes neporovnateľne viac pociťujeme potrebu mladých, ktorí dokážu štúdiom i praxou ukázať, že existuje odlišná ekonomika. Nestrácajte odvahu: nechajte sa viesť láskou evanjelia, ktorá je prameňom všetkých zmien, a ktorá nás nabáda vstúpiť do rán dejín pre nové vzkriesenie.“
[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2024