V Kežmarku budú októbrové pobožnosti prežívať s Matkou Eucharistie

TK KBS, ft, ml; pz | 01. 10. 2021 09:45Kežmarok 1. októbra (TK KBS) Začína sa mesiac október venovaný úcte Božej Matke – Kráľovnej posvätného ruženca. Kňazi pôsobiaci vo farnosti Kežmarok ponúkli do každej domácnosti ikonu a pobožnosť k Matke Eucharistie, ktorú pripravili Pápežské misijné diela. Celkovo distribuovali 1000 ks tejto pobožnosti. V mesiaci október pozývajú a povzbudzujú všetky rodiny ku každodennej pobožnosti v rodinách k Matke Eucharistie. Na záver každej sväté omše sa kňazi budú modliť krátku modlitbu pred oltárom pri obraze Matky Eucharistie.„Milí bratia a sestry, verme v silu spoločnej modlitby. Zvlášť sa obraciam na rodiny:  Pamätajte: „Rodina, ktorá sa modlí spolu, ostáva spolu!“ Zažnite si doma sviecu, položte krížik na stôl, dajte k tomu obrázok Panny Márie a pomodlite sa aspoň jeden desiatok ruženca denne,“ povzbudzuje František Trstenský, farár a dekan v Kežmarku. Na ikone Panna Mária drží v rukách bielu hostiu a vinie si ju k sebe. Po nanebovzatí Pána Ježiša sa Mária zúčastňovala na lámaní chleba, tzn. na svätých omšiach prvých kresťanov. Naše spojenie  s Ježišom v Eucharistii nás viac spája s Pannou Máriou. Pamätajme na misionárov, ktorí ohlasujú Kristovo evanjelium po celom svete.
[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2024