Misijný tím pátra Zamkovského vedie ľudové misie v obci Toporec

TK KBS, red, mam, ml; pz | 01. 10. 2021 08:45Toporec 1. októbra (TK KBS) Od soboty 25. septembra do nedele 3. októbra sa konajú vo farnosti Toporec ľudové misie, ktoré vedie misijný tím P. Michala Zamkovského. Misie sa v nedeľu 3. októbra skončia odpustom, keďže kostol je zasvätený sv. Michalovi, archanjelovi, ktorého sviatok pripadne na čas misií. Misie je možné sledovať aj prostredníctvom Youtube.Toporec je rodnou obcou P. Michala Zamkovského, do ktorej často a rád zavíta z neďalekého kláštora redemptoristov v Podolínci. P. Michal pozýva nielen obyvateľov Toporca počas misií zjednotiť sa so všetkými rodákmi po svete, pripomenúť si svoje korene, modliť sa za Toporec, a tak osláviť sv. Michala, ktorý nám pomáha v boji so Zlým, píšu redemptoristi.Od 9. októbra bude tím redemptoristov viesť misie v Saleziánskom stredisku Mamateyka v Bratislave - Petržalke.Zdroje: redemptoristi.sk / mamateyka.sk
[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2023