Teológ Coda novým tajomníkom Medzinárodnej teologickej komisie

TK KBS, rv cz, ml; pz | 29. 09. 2021 14:50Foto: SpC-Vatican

Rím 29. septembra (RV) Novým generálnym sekretárom Medzinárodnej teologickej komisie sa stal Mons. Piero Coda, teológ a filozof, v súčasnosti profesor systematickej teológie na Univerzitnom inštitúte "Sophia" v Loppiane. Jeho vymenovanie dnes oznámilo Tlačové stredisko Svätej stolice.Mons. Coda, ktorý získal doktorát z filozofie na Turínskej univerzite a doktorát z teológie na Lateránskej univerzite, kde v rokoch 1985-2008 aj vyučoval, nahradí vo funkcii generálneho sekretára dominikána Serge-Thomasa Bonina, ktorý túto funkciu zastával tri funkčné obdobia. Okrem otca Bonina je súčasným asistentom sekretára mons. Riccardo Bollati. Jeho nástupcom bude Mons. Maurizio Barba, kuriálny úradník z Kongregácie pre náuku viery.Nový predseda Medzinárodnej teologickej komisie Mons. Coda, v súčasnosti koordinuje Katedru teológie, filozofie a humanitných vied na Inštitúte "Sophia" v Loppiane, ktorý založila Chiara Lubichová. V rokoch 2008 až 2020 bol riaditeľom toho istého inštitútu. Je bývalým členom Teologickej komisie, Talianskej teologickej asociácie (v rokoch 2003 až 2011 bol jej predsedom) a Pápežskej teologickej akadémie a pôsobí v mnohých výskumných skupinách v rôznych krajinách, napríklad v Rade biskupských konferencií Latinskej Ameriky (Trinitárna antropológia v Latinskej Amerike).Má bohaté skúsenosti s dialógom so šiitským islamom, je poradcom Pápežskej rady pre jednotu kresťanov a členom Medzinárodnej zmiešanej komisie pre teologický dialóg medzi katolíckou a pravoslávnou cirkvou. Je autorom mnohých teologických publikácií, z ktorých väčšina bola preložená do viacerých jazykov, a jeho medzinárodná angažovanosť v interdisciplinárnom a medzináboženskom dialógu je dobre známa. Prispieva aj do viacerých vedeckých a kultúrnych časopisov.Okrem generálneho sekretára pápež František vymenoval dvanásť nových členov Medzinárodnej teologickej komisie, teológov a odborníkov z rôznych škôl, národov (najmä z Európy), "životných stavov a náboženských chariziem". Posilnilo sa aj zastúpenie žien, čo je "znakom rastúcej angažovanosti žien v teologických vedách", a to vymenovaním troch teologičiek. Medzi novými členmi je aj laický teológ.
[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2022