Pápež k 200 ročnici Mexika: Poučme sa z rán minulosti na budovanie bratstva

TK KBS, RV, jb;rp | 28. 09. 2021 14:07Foto: SpC-Vatican

Vatikán 28. septembra (RV) Je potrebné nanovo čítať minulosť, očistiť pamäť, aby sme posilnili korene a žili prítomnosť a budovali budúcnosť s radosťou a nádejou. Takto píše pápež František pri príležitosti dvojstého výročia nezávislosti Mexika. Poukazuje na potrebu uvedomiť si chyby minulosti a žiada, aby sme neignorovali činy, ktoré boli spáchané proti náboženskému cíteniu. Vyzýva pripomenúť si hodnoty tvoriace identitu národa: nezávislosť, jednotu a náboženskú vieru.V liste zo 16. septembra adresovanom predsedovi Mexickej biskupskej konferencie Mons. Rogeliovi Cabrerovi Lópezovi pápež František konštatuje, že „oslavovať nezávislosť znamená potvrdzovať slobodu, a sloboda je dar a neprestajný výdobytok“. V tomto duchu 200. výročie nezávislosti Mexika pozýva k novému pohľadu na minulosť. Svätý Otec píše:„Z tohto dôvodu moji predchodcovia i ja sám som pri rôznych príležitostiach prosil o odpustenie za osobné a spoločenské hriechy, za všetky činy alebo opomenutia, ktoré neprispeli k evanjelizácii.“ A ďalej pokračuje: „Nemôžeme ignorovať ani činy, ktoré boli v poslednom čase spáchané proti kresťanskému náboženskému cíteniu veľkej časti mexického ľudu, čo spôsobilo hlboké utrpenie.“Pápež vysvetľuje, že k bolestiam z minulosti sa nevraciame preto, aby sme v nich zotrvali, ale preto, „aby sme sa z nich poučili a pokračovali v krokoch na zacelenie rán, aby sme pestovali otvorený a úctivý dialóg medzi rozdielmi a budovali vytúžené bratstvo, uprednostňujúc spoločné dobro pred partikulárnymi záujmami, napätiami a konfliktami“.Cirkev v Mexiku už ohlásila plán pripomenúť si v roku 2031, čiže o desať rokov, 500. výročie mariánskych zjavení v Guadalupe. Pápež František v tejto súvislosti pripomína, že Guadalupská Panna Mária, ktorá sa zvlášť obracia na tých najmenších a najnúdznejších, je nápomocnou pre bratstvo a slobodu, zmierenie a inkulturáciu kresťanského posolstva nielen v Mexiku, ale v celej Amerike. Práve v tomto zmysle uzatvára Svätý Otec svoj list jubilujúcemu Mexiku:„Nech je pre vás všetkých aj naďalej spoľahlivou sprievodkyňou, ktorá vás vedie k spoločenstvu a k plnému životu v jej Synovi Ježišovi Kristovi.“
[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2022