Spriatelení biskupi hnutia Fokoláre u pápeža: Odvaha k jednote

TK KBS, RV, zk; rp | 25. 09. 2021 18:46Vatikán 25. septembra (RV) Tvárou v tvár uzavretému svetu nás Duch Svätý volá, aby sme mali odvahu byť jedno – to je myšlienka z príhovoru pápeža Františka adresovaného biskupom spriazneným s hnutím Fokoláre, ktorých prijal v sobotu 25. septembra na audiencii vo Vatikáne. Väčšina, až 181 biskupov, sa v dôsledku pandémie zúčastňuje na v poradí už 40. stretnutí v Castel Gandolfe pri Ríme virtuálnou formou.Osobitnou charizmou hnutia Fokoláre, založeného Chiarou Lubichovou je služba  v prospech jednoty Cirkvi, veriacich i celého sveta, pripomenul pápež František a poukázal na podobnosť tejto charizmy so službou biskupov. Pápež i biskupi slúžia jednote, avšak nie tej vonkajškovej, „akejsi uniformite, ale tajomstvu spoločenstva, ktorým je Cirkev v Kristovi a v Duchu Svätom, Cirkev ako živé telo, ako ľud putujúci dejinami a zároveň ponad dejiny“, ktorý svedčí o Kristovi.„Drahí bratia, môžeme povedať, že toto je Boží „sen“. Je to jeho plán zmieriť a zjednotiť všetko a všetkých v Kristovi (porov. Ef 1,10; Kol 1,20). Je to aj „sen“ o bratstve, ktorému som venoval encykliku Fratelli tutti. Tvárou v tvár „tieňom uzavretého sveta“, kde sa „mnohé sny o jednote rúcajú“, kde chýba „jeden plán pre všetkých“ a globalizácia sa plaví „bez spoločného kurzu“ kde hrozí, že bič pandémie prehĺbi nerovnosti, nás Duch volá, aby sme „mali odvahu – paréziu – byť jedno“, ako hovorí názov vášho stretnutia. Trúfať si na jednotu. Vychádzajúc z vedomia, že jednota je dar.“Pápež poukázal na mnohých svedkov našich čias, duchovných pastierov i laikov, ktorí mali „odvahu k jednote“ a osobne za ňu zaplatili vysokú cenu.„Pretože jednota, ktorú nám dal a stále dáva Ježiš Kristus, nie je „unanimizmus“, neznamená to súhlasiť za každú cenu, to nie. Riadi sa základným kritériom, ktorým je úcta k človeku, úcta k tvári toho druhého, najmä chudobného, malého, vylúčeného.“
[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2024