Pápež novému patriarchovi pripomína utrpenie Sýrčanov a Libanončanov

TK KBS, rv cz, ml; pz | 24. 09. 2021 16:10Foto: SpC-Vatican

Vatikán 24. septembra (RV) Pápež František schválil voľbu nového patriarchu Arménskej katolíckej cirkvi, ktorým sa stal Rafael Bedros XXI. Minassian. Adresoval mu list, v ktorom ho vyzval, aby viedol Cirkev cestou bratstva a ekumenického dialógu, a dnes ráno ho prijal na súkromnej audiencii s účastníkmi Biskupskej synody.Arménsky katolícky ľud čakal na svojho nového pastiera, ktorý ho spozná, osloví ho menom a povedie ho silným a láskavým slovom evanjelia, píše František a poukazuje na utrpenie v Sýrii a Libanone, kde pôsobí Arménska cirkev, ale aj na pandémiu, ktorá naďalej ovplyvňuje život v rôznych častiach sveta.„Všetci ľudia dobrej vôle, najmä kresťania, sú povolaní byť susedmi a bratmi a prekonávať ľahostajnosť a osamelosť. Aj v záplavách dejín a v púšti nášho veku môžeme a musíme kráčať k Ukrižovanému, ktorý vstal z mŕtvych."Pápež František nezabúda na bohatstvo a bolesť arménskeho národa, "šampióna utrpenia", ktorý počas sedemnástich storočí svojej kresťanskej histórie prešiel mnohými skúškami. Tento národ však neustále prekvital a prinášal ovocie "vďaka svätosti a múdrosti svojich svätcov a mučeníkov, kultúre svojich lekárov a mysliteľov, umeniu, ktoré vie vytesať do skaly znak kríža ako strom života, svedectvo víťazstva viery nad každou nepriaznivou silou vo svete".Pápež František v závere vyzýva k zachovávaniu tejto tradície a pamäti, pričom sa odvoláva na príklad svätých a najmä svätého Gregora z Nareku, ktorého sám vyhlásil za učiteľa Cirkvi. "Predovšetkým nech nám ukážu cestu autentického bratstva a ekumenického dialógu s bratmi Arménskej apoštolskej cirkvi."
[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2022