V Novej Lesnej bude na záver turistickej letnej sezóny bohoslužba pri kaplnke

TK KBS, rp; pz | 24. 09. 2021 06:52Nová Lesná 24. septembra (TK KBS) V nedeľu, 26. septembra o 15:30 v Novej Lesnej, v miestnej časti Malý Smokovec, bude pri príležitosti záveru letnej turistickej sezóny svätá omša ku cti sv. Michala, archanjela, ktorý je patrónom obchodníkov a ochrancom v zlom počasí. Svätú omšu bude celebrovať miestny farár, Anton Ziolkovský.Sinajská kaplnka pozostáva z obetného stola, Desa­tora a aj zvonice. Objekt je posta­vený na mieste bývalých kame­ňov zakla­da­te­ľov. Stavba je umiestnená na kri­žo­vatke ciest v strede miestnej časti Malý Smokovec. Má kru­hový pôdo­rys, na kto­rom sú osa­dené dve betó­nové platne s tex­tom Desa­tora na sever­nej strane a veža-zvonica (sym­bol vstupu) kaplnky-kruhu na strane juž­nej. V cen­trál­nej časti kru­ho­vej plo­chy je malý obetný stôl na boho­službu. Použitým materiálom je betón a drevo. Mons. František Tondra, spišský diecézny biskup, pomenoval toto miesto „Sinajská kaplnka“. Autormi diela, ktoré požehnal dňa 2. októbra 2005 vtedajší spišský pomocný biskup, Mons. Štefan Sečka, sú architekt Tomáš Bujna, rodák z Novej Lesnej a akademický sochár Štefan Hudzík.
[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2024