V Košiciach sa stretla Komisia pre pastoráciu mládeže v arcidiecéze

TK KBS, jku, ml; pz | 23. 09. 2021 09:45
Košice 23. septembra (TK KBS) Členovia Komisie pre pastoráciu mládeže v Košickej arcidiecéze sa dohodli na užšej spolupráci. Na poli pastorácie chcú nadviazať na nedávne stretnutie mládeže s pápežom Františkom v Košiciach. Vyplýva to z ich stretnutia, ktoré sa konalo 21. septembra na Arcibiskupskom úrade v Košiciach. „Po úvodnom privítaní sa jednotliví členovia zdieľali so zážitkami z nedávneho stretnutia mládeže s pápežom Františkom na štadióne Lokomotíva v Košiciach,“ informoval TK KBS Ján Kulan. Potom sa prítomným prihovoril košický pomocný biskup Mons. Marek Forgáč, ktorý je zodpovedný za pastoráciu mládeže v Košickej arcidiecéze.Pripomenul hlavný cieľ fungovania samotnej komisie. Slúži ako poradný orgán košického arcibiskupa pre oblasť pastorácie mládeže v Košickej arcidiecéze. Zároveň má na starosti iniciovanie mládežníckych programov a koordináciu aktivít, aby sa mladým veriacim účinnejšie ponúkali prostriedky milosti, ohlasovalo Evanjelium, aby takto mladí pocítili väčší záujem Cirkvi a tiež aby sa im poskytla možná pomoc v duchovnom a ľudskom rozvoji. Vychádza z dokumentov Svätej stolice a synodálneho dokumentu Košickej arcidiecézy dekrétu o pastoračnej službe mladým Pohľad lásky a dôvery.Kňaz Ján Kulan, moderátor Arcidiecézneho centra pre mládež (ACM) v Košiciach, zhodnotil letné aktivity ACM – animátorsku školu a Frekvenciu – pešiu púť mladých z Prešova do Levoče. Predstavil nový Pútnický dom bl. Anny Kolesárovej v Obišovciach, ktorý bude požehnaný pri odpustovej slávnosti Ružencovej Panny Márie v Obišovciach 3. októbra 2021. Mladým bude slúžiť na duchovné obnovy a aktivity. Informoval aj o Arcidiecéznom stretnutí mládeže Košickej arcidiecézy v Snine, ktoré bude 20. novembra 2021, v deň liturgickej spomienky na bl. Annu Kolesárovú. Kňaz Pavol Hudák, rektor Pastoračného centra vo Vysokej nad Uhom (Domček) zhodnotil letné aktivity Domčeka – Púť rodín, Festival radosti a Výročie blahorečenia Anny Kolesárovej. S Máriou Aľušíkovou, referentkou v pastoračnom centre, informovali o blížiacej sa Púti radosti (8.– 10. októbra 2021) a Púti zrelosti (12.–14. novembra 2021) vo Vysokej nad Uhom. Kňaz Martin Harčár, kaplán v Univerzitnom pastoračnom centre (UPC) Dr. Štefana Héseka v Prešove spolu s kňazom Markom Vargom, rektorom UPC, informovali o letných aktivitách UPC i o pripravovaných akciách pre mladých v novom akademickom roku. Nakoniec kňaz Jozef Kadlic, rektor Univerzitného pastoračného centra (UPC) sv. Košických mučeníkov v Košiciach, informoval o letných podujatiach UPC – misijné prázdniny mladých v Rumunsku a tiež o duchovných, kultúrnych a spoločenských aktivitách pripravovaných v UPC na nový akademický rok. TK KBS informoval Ján Kulan

[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2021