V Ružomberku si pripomenú piate výročie úmrtia Tadeusza Zasępu

TK KBS, ku, ml; pz | 20. 09. 2021 11:30Ružomberok 20. septembra (TK KBS) Katedra žurnalistiky Filizofickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku pozýva pripomenúť si 5. výročie smrti svojho zakladateľa, vedca a rektora prof. Tadeusza Zasępu. Podujatie na jeho počesť sa uskutoční v pondelok 27. septembra 2021 o 8:30 vo foyer univerzitnej knižnice za účasti veľvyslanca Poľskej republiky Krzystofa Strzałku a ďalších hostí. Súčasťou programu je premietanie filmu Pán rektor z dielne absolventov Matúša Demka a Jakuba Kršku, priblíženie odkazu prof. Zasępu poetickou a odbornou formou, krátka spomienka pri jeho hrobe na ružomberskom cintoríne (o 10:30) a gréckokatolícka liturgia v jezuitskom kostole (o 12:00).Kto bol Tadeusz Zasępu?Tadeusz Zasepa sa narodil 23. apríla 1946 v Radziechowiciach v Poľskej republike. V rokoch 1962 – 1965 študoval na gymnáziu v Częstochowej, pokračoval v Kňazskom seminári diecézy Częstochowa v Krakove. Do roku 1974 pracoval ako kaplán aj pre nepočujúcich vo farnosti Svätého Ducha Wieruszów. Neskôr pokračoval vo vzdelávaní na Katolíckej univerzite v Lubline (1974 – 1977), absolvoval aj viaceré študijné stáže na The Catholic University of America vo Washingtone, na University of Geneva v Ženeve a na Universita Cattolica del Sacro Cuore v Miláne.Doktorát z pastorálnej teológie dosiahol v roku 1983 na lublinskej Katolíckej univerzite, v roku 1987 bol habilitovaný v odbore pastorálna teológia – mediálne vzdelávanie. V roku 1995 sa stal mimoriadnym profesorom a v roku 2001 riadnym profesorom. Oblasťou jeho vedeckého záujmu bola teória masmediálnej komunikácie, teória a dejiny žurnalistiky a súčasné formy odovzdávania viery, v ktorých publikoval desiatky monografií, vedeckých štúdií a prác.V roku 1993 založil v Poľsku Katolícke Rádio Lublin a stal sa jeho prvým riaditeľom. V rovnakom roku založil lublinskú edíciu týždenníka Nedeľa, kde pôsobil aj ako redaktor. Od roku 1998 začal prednášať pre poslucháčov postgraduálneho štúdia žurnalistiky na Trnavskej univerzite v Trnave. V roku 1999 založil Lubelsku Szkołu Biznesu – Szkołu Wyższu (neskôr Lubelska Szkoła Wyższa im. Króla Władysława Jagiełły) v Lubline a do roku 2008 v nej pôsobil vo funkcii rektora.Tadeusz Zasępa hovoril aktívne 10 cudzími jazykmi, ovládal aj posunkovú reč. Pôsobil ako člen viacerých medzinárodných vedeckých rád, redakčných rád vedeckých časopisov, profesijných spolkov a združení. Za svoje dielo bol niekoľkokrát ocenený domácimi a zahraničnými inštitúciami. V roku 2004 mu Slovenská akadémia vied udelila prestížne ocenenie Medzinárodnú cenu SAV za príspevok k rozvoju spoločenských a humanitných vied, kultúry a umenia na Slovensku, Prešovská univerzita v Prešove ho v máji 2008 ocenila čestným titulom doctor honoris causa.Od roku 2013 bol členom prestížnej Európskej akadémie vied a umení so sídlom v Salzburgu, od mája 2013 pôsobil aj vo vedení Európskej federácie katolíckych univerzít (Fédération des universités catholiques Européennes – FUCE), bol čestným občanom obcí Lúčky, Švošov a mesta Ružomberok.Od júla 2008 do júna 2014 pracoval ako rektor Katolíckej univerzity v Ružomberku, kde pôsobil aj ako profesor na katedre žurnalistiky. Zomrel 18. septembra 2016 vo veku 70 rokov a v 45. roku kňazského života. Bývalý rektor Katolíckej univerzity, ktorý sa pričinil o vznik novej budovy Univerzitnej knižnice, bol známy svojím heslom: „Som sám, aby iní neboli sami.“ Mal poľské i slovenské občianstvo, obľuboval pieseň Slovensko moje, otčina moja. „Keď sa ma ľudia pýtajú, prečo milujem Slovensko, s humorom odpovedám – pretože láska je slepá.“
[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2024