V Prešove bude medzinárodná vedecká konferencia Sacrum a príroda

TK KBS, pti; ml; pz | 20. 09. 2021 10:25Prešov 20. septembra (TK KBS) Sacrum a príroda - je názov medzinárodnej vedeckej konferencie, ktorú organizujú v dňoch 24. a 25. septembra 2021 vo Vihorlat resort v Národnom parku Poloniny. Pozývajú na ňu Katedra aplikovanej edukológie, Katedra systematickej teológie Gréckokatolíckej teologickej fakulty Prešovskej univerzity v Prešove a Uniwersytet Papieski Jana Pawła II v Krakove.„Už od roku 1992 sa na Pápežskej univerzite v Krakove konajú sympóziá s názvom Sacrum a príroda. Ich cieľom je priblížiť človekovi symbiózu medzi ním, stvorenstvom a Stvoriteľom. Tento cieľ sa početné sympóziá snažili priblížiť v konkrétnych podtémach (napr. v roku 2011 sympózium Sacrum a príroda - Dom Pána; v roku 2016 Sacrum a príroda - Od Inter Sanctos k Laudati siʼ, atď.). Gréckokatolícka teologická fakulta sa do príprav konferencie zapojila od roku 2009. V súčasnosti sa predmetné medzinárodné vedecké podujatie koná recipročne v Poľsku a na Slovensku. Spoločné organizovanie podujatia je výsledkom inštitucionálnej spolupráce medzi Gréckokatolíckou teologickou fakultou PU v Prešove a Pápežskou univerzitou Jána Pavla II. v Krakove,“ píše na stránke doc. Peter Tirpák. PROGRAM KONFERENCIE:Piatok 24. septembra 2021:

- 9:00 Mons. Peter Šturák / Úvodné slovo

- 9:10 Mons. Ján Babjak SJ / Misia kresťanstva v ochrane prírody na Slovensku

- 9:30 prof. Maciej Ostrowski / Przyroda jako miejsce spotkania z Bogiem

- 9:50  prof. Marek Petro, Marek Fatľa / Integrálna ekológia – odpoveď pápeža na environmentálnu krízu

- 10:10 prof. T. Borutka Poszanowanie godności człowieka koniecznym warunkiem ochrony środowiska naturalnego

- 10:30 doc. Miroslav Saniga / Božia signatúra na úžasnom diele prírody

- 10:50 Marek Fiałkowski / Usłyszeć zarówno wołanie ziemi, jak i krzyk biednych – Laudato si’ 49- 11:10–11:40 Diskusia / prestávka- 11:40 Pavol Dancák / Dialogický charakter integrálnej ekológie

- 12:00 Andrzej Kielian, Natalia Walkowiak / Edukacja kosmiczna w pedagogice M. Montessori jako realizacja idei ekologii integralnej papieża Franciszka

- 12:20 doc. Peter Tirpák / Úloha jednotlivca a rodiny pri tvorbe ľudskej ekológie a spoločného dobra. Náčrt komparácie v učení pápeža Františka a sv. Jána Pavla II

- 12:40 Jerzy Brusiło / Ekologia integralna życia codziennego. Zdrowie ekologiczne wg. encykliki papieża Franciszka Laudato si`

- 13:00 Ján Pačesa / Hospodárenie v lesoch v rámci ekologickej integrity

- 13:20 Elżbieta Filek, Jan Klimek, Grzegorz Wąchol / Miasto-ogród (city-garden) jako przykład środowiska rozwijającego sferę duchową wzmacniającą dobrostan człowieka

- 13:40 Jozef Štofik / Národný park Poloniny v slovách a obrazoch- 14:00 Diskusia / záverSobota 25. septembra 2021:- program vonku (viac)TK KBS informoval Peter Tirpák
[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2021