Pápež František vyjadril vďaku všetkým katechétom z celej Európy

TK KBS, RV zk; ml | 18. 09. 2021 10:10Vatikán 18. septembra (RV) Tak ako to robili sv. Cyril a Metod, treba hľadať nové cesty, nové „abecedy“ na šírenie evanjelia, na inkulturáciu viery – túto myšlienku, ktorú vyslovil pápež František v Bratislavskej katedrále, adresoval on sám aj predstaviteľom katechetických komisií jednotlivých európskych biskupských konferencií, ktorí sa v piatok 17. septembra stretli vo Vatikáne.Spoločne diskutovali o novom Direktóriu pre katechézu, ktoré bolo vydané v júni minulého roka.Reprezentantom Konferencie biskupov Slovenska je kňaz Peter Labanc z Košickej arcidiecézy, ktorý v Ríme študuje katechetiku na Pápežskej saleziánskej univerzite.Privilegovaným miestom katechézy je eucharistické slávenie, povedal pápež a vysvetlil:„Katechéza – ako sa hovorí v novom direktóriu - nie je abstraktnou komunikáciou teoretických poznatkov, ktoré si treba zapamätať akoby boli matematickými či chemickými vzorcami. Je to skôr mystagogická skúsenosť tých, ktorí sa učia stretávať svojich bratov tam, kde žijú a pracujú, pretože oni sami sa stretli s Kristom, ktorý ich povolal, aby sa stali misionárskymi učeníkmi. Musíme trvať na tom, aby sme poukázali na podstatu katechézy: zmŕtvychvstalý Ježiš Kristus ťa miluje a nikdy ťa neopustí! Toto prvé ohlasovanie nás nikdy nemôže zastihnúť unavených alebo opakujúcich sa v rôznych etapách katechetickej cesty.“Ministérium katechétuPápež František v máji tohto roku zriadil ministérium katechétu. Ako prezradil, už sa pripravuje rítus ich „ustanovenia“. Vysvetlil dôvod zriadenia tohto laického ministéria i identitu katechétu:„Aby kresťanské spoločenstvo cítilo potrebu vzbudzovať toto povolanie a zakusovať  službu niektorých mužov a žien, ktorí z prežívania eucharistie pociťujú živé nadšenie odovzdávať vieru ako evanjelizátori.Katechéta a katechétka sú svedkami, ktorí sa dávajú do služieb kresťanského spoločenstva, aby podporovali prehlbovanie viery v konkrétnom každodennom živote. Sú to ľudia, ktorí neúnavne ohlasujú evanjelium milosrdenstva; ľudia, ktorí sú schopní vytvárať potrebné putá prijatia a blízkosti, ktoré umožňujú lepšie okúsiť Božie slovo a sláviť eucharistické tajomstvo ponúkajúc plody dobrých skutkov.“Pápež si nosí v pamäti katechétky z detstvaPetrov nástupca sa podelil o svoju skúsenosť:„S láskou spomínam na dve katechétky, ktoré ma pripravovali na Prvé sväté prijímanie a svoj vzťah s nimi som udržiaval aj ako kňaz a s jednou z nich, ktorá bola ešte nažive, aj ako biskup, a cítil som veľký rešpekt i vďačnosť... Boli to dve ženy, ktoré ma spolu s jednou rehoľnou sestrou pripravili na Prvé sväté prijímanie. ... Bola to pre mňa to veľmi pekná skúsenosť, sprevádzať ich až do samotného konca ich života. ... Existuje istá blízkosť, jedno veľmi dôležité puto s katechétmi.“Svätý Otec pripomenul svoje slová z Dómu sv. Martina v Bratislave o príklade sv. Cyrila a Metoda. Katechéza je totiž nevyhnutne spätá s evanjelizáciou:„Ako som povedal minulý pondelok v bratislavskej katedrále, evanjelizácia nikdy nie je len opakovaním minulosti. Veľkí svätí evanjelizátori, ako Cyril a Metod, ako Bonifác, boli tvoriví, s tvorivosťou Ducha Svätého. Otvorili nové cesty, vymysleli nové jazyky, nové „abecedy“ na šírenie evanjelia, na inkulturáciu viery.“Kresťanská tradícia kontinentu sa nesmie stať prežitkomPotrebné je načúvať ľudom, ich kultúre a dejinám, zdôraznil pápež:„Skutočne načúvať a konfrontovať tieto kultúry, tieto jazyky, a aj to - a predovšetkým to - čo je nevyslovené, čo je nevyjadrené, s Božím slovom, s Ježišom Kristom, so živým evanjeliom. A opakujem otázku: nie je toto tá najnaliehavejšia úloha Cirkvi medzi národmi Európy? Veľká kresťanská tradícia kontinentu sa nesmie stať historickým prežitkom, inak už nie je „tradíciou“! Tradícia je buď živá, alebo nie je. A katechéza je tradícia, je trad-ire, dať, avšak je tradíciou živou, od srdca k srdcu, od mysle k mysli, od života k životu. Preto: treba byť vášnivými a tvorivými, podnecovaní Duchom Svätým.“Pozor na povrchnosť, mysliac na už predpripravené odpovede, zdôraznil pápež:„Mám strach z katechétov s predpripraveným srdcom, postojom a tvárou, to nie. Alebo je katechéta slobodný, alebo nie je katechétom. Buď sa katechéta nechá zasiahnuť realitou, ktorú stretáva a odovzdáva evanjelium s jednou veľkou kreativitou, alebo nie je katechétom. Dobre o tomto premýšľajte.  “Pápež poďakoval všetkým katechétom EurópySvätý Otec adresoval veľké poďakovanie všetkým katechétom Európy:„Drahí priatelia, prostredníctvom vás by som chcel osobne poďakovať tisícom katechétov v Európe. Mám na mysli najmä tých, ktorí sa od najbližších týždňov budú venovať deťom a mládeži, ktorá sa pripravuje na zavŕšenie cesty kresťanskej iniciácie.“
[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2024