Svätý Otec starším kňazom: Staroba nie je chorobou, ale privilégiom

TK KBS, RV zk; ml | 18. 09. 2021 08:05Foto: SpC-Vatican

Vatikán 18. septembra (RV) „Nie ste len predmetom asistencie, ale aktívnymi protagonistami v komunitách, ste nositeľmi snov“ - takto sa v posolstve obracia pápež František na skupinu starších kňazov zo severotalianskej oblasti Lombardia, ktorí sa stretli v mestečku Caravaggio spolu s lombardskými biskupmi vo štvrtok 16. septembra pri príležitosti tzv. Dňa bratstva.Svätý Otec v krátkom posolstve zdôrazňuje, že staroba je privilégiom:„Prežívate obdobie, starobu, ktorá nie je chorobou, ale privilégiom. Pomyslite na Simeona a na Annu: práve keď sú seniormi, evanjelium plne vstupuje do ich života a berúc do náručia Ježiša, všetkým ohlasujú revolúciu nežnosti. A aj tí z vás, ktorí sú chorí, môžeme povedať, že prežívajú privilégium: výsadu podobať sa Ježišovi, ktorý trpí a niesť kríž práve tak, ako on.“Kňazom, ktorí sú odkázaní na pomoc komunity, pápež pripomína, že sú dôležití pre mladé generácie:„Vy však nie ste len predmetom asistencie, ale ste aktívnymi protagonistami v komunitách: ste nositeľmi snov, snov plných pamäte a preto ste dôležití pre mladé generácie, práve preto, že vaše sny sú koreňom. Od vás pochádza miazga pre rozkvet v kresťanskom živote a v službe.“ Svätý Otec posolstvo zakončil požehnaním a prosbou o modlitbu:„Prosím vás, aby ste sa za mňa modlili – som tak trochu starý a tak trochu chorý, avšak nie veľmi!“Súčasťou spomínaného Dňa bratstva bola aj svätá omša, ktorej predsedal arcibiskup Milána Mons. Delpini. Spoločne sa modlili za všetkých lombardských kňazov, ktorí zomreli na COVID-19. Tí tvorili takmer tretinu z celkovo 300 kňazov Talianska, ktorí tejto chorobe podľahli.
[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2021