Ďakovný príhovor Mons. Stanislava Zvolenského na záver svätej omše v Šaštíne

TK KBS, rp;rp | 15. 09. 2021 11:27Šaštín 15. septembra (TK KBS) Prinášame ďakovný príhovor predsedu Konferencie predsedu Slovenska, bratislavského arcibiskupa metropolitu Mons. Stanislava Zvolenského na záver svätej omše v Šaštíne, ktorej predseda Svätý Otec František na záver apoštolskej cesty na Slovensku.---Svätý Otče,

v mene svojom a v mene celej katolíckej Cirkvi na Slovensku Vám ďakujem, že ste slávili tútonajsvätejšiu Eucharistiu na slávnosť Sedembolestnej Matky, našej drahej patrónky. Je to veľká pocta a radosť pre národnú mariánsku svätyňu, pre Bratislavskú arcidiecézu a pre celú našu vlasť. Sme veľmi šťastní, že sme pod Vaším vedením mohli vyjadriť našu veľkú úctu a lásku našej nebeskej Matke.Vďaka, Svätý Otče František, že ste popri vašich povinnostiach veľkodušne prijali pozvanie a prišli na Slovensko a že ste zostali s nami až do slávnosti Panny Márie Sedembolestnej, ako ju voláme v našej tradícii.Peter kráčal po slovenskej zemi. Navštívil nielen naše hlavné mesto Bratislava ale aj Košice a Prešov. A naplnil náš sen, aby sme sa s ním mohli stretnúť v Šaštíne. (Viva il Santo Padre).Svätý Otec putoval po Slovensku, aby nám ukázal s Máriou a Jozefom cestu, ktorá vedie k Ježišovi.Vďaka, Svätý Otče, že ste nám znova pripomenuli, že sa máme venovať chudobným, že si nesmieme prestať všímať tých, ktorí zaostali a potrebujú našu pomoc. Vďaka, že ste nás posilnili vo vzájomnej vzťahu katolíkov rímskeho a gréckeho obradu, sme synmi a dcérami tej istej katolíckej Cirkvi. Vďaka, že ste sa stretli s predstaviteľmi židovského náboženského spoločenstva a s predstaviteľmi kresťanských cirkví, s ktorými sa usilujeme hľadať cesty k plnej jednote. Vďaka, za stretnutie s našimi mladými, kde ste im otvorili svoje otcovské srdce. A kde ste nám pripomenuli, aby sme nestratili schopnosť obdivovať a snívať.Vďaka za všetko, Svätý Otče, vďaka. Vďaka, že naši bratia a sestry mohli stretnúť Petra. A mali možnosť počúvať ho a rozmýšľať. Myslím, že ste vo veľmi mnohých nanovo zapálili oheň viery, že ste im dali jedinečnú príležitosť, aby si uvedomili Božie jestvovanie a rozmýšľali nad vlastným vzťahom k Bohu. Sme veľmi vďační za túto príležitosť pre celú našu vlasť. A teraz je našou úlohou, aby sme si plameň viery udržali, aby čím viacerí Pána Boha poznali a milovali a aby sa venovali pomoci blížnym.Vaša Svätosť, prosím, kiež by sme smeli zostať vo Vašom srdci, pamätajte na nás, aj keď sa vrátite do Ríma. Spomeňte si na Slovensko pred Pánom vo Vašich modlitbách a žehnajte nám. Uisťujem Vás, že na Slovensku na Vás často s úctou myslíme, modlíme sa za Vás a často spievame: "Živ, Bože, Otca Svätého, námestníka Kristovho!" (Viva e sia benedetto il Santo Padre, Vicario di Cristo!)
[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2024