Príhovor arcibiskupa Babjaka na Božskej liturgii sv. Jána Zlatoústeho

TK KBS, pj; m | 14. 09. 2021 12:10Prešov 14. septembra (TK KBS) V plnom znení prinášame príhovor prešovského arcibiskupa metropolitu Mons. Jána Babjaka, ktorý zaznel pred koncom Božskej liturgie sv. Jána Zlatoústeho v Prešove.-Drahý Svätý Otec František,navštívili ste svoje duchovné deti, katolíkov byzantského obradu na Slovensku tu v Prešove, v sídle Gréckokatolíckej metropolie sui iuris.Nesmierne sa tešíme Vašej návšteve, pri ktorej ste predsedali tejto svätej liturgii a radostnej zvesti, ktorú ste nám ohlásili. Budeme uvažovať nad Božím slovom, ktoré zaznelo z Vašich úst a z Vášho srdca a budeme si ho vštepovať do srdca, aby v nás roznecovalo ešte väčšiu lásku a vernosť k Pánu Ježišovi, k Presvätej Bohorodičke, k Ježišovmu krížu, i k Vám, drahý Svätý Otče.V Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku je „Peter z Ríma“, po celé storočia veľmi milovaný. Modlime sa za Vás i za Vaše apoštolské dielo, ktoré konáte po celom svete a posilňujete bratov a sestry vo viere.Vieme, s akou láskou sa ujímate marginalizovaných ľudí, ako ich milujete, práve preto že trpia a pripodobňujú sa samému Ježišovi Kristovi, ktorý nás vykúpil svojou smrťou na kríži a slávnym zmŕtvychvstaním.Kristov kríž je najsilnejšou kazateľnicou sveta, lebo „na kríži sa učíme črtám Božej tváre... kríž je katedrou Boha“ – povedali ste pri Generálnej audiencii pred rokom. A pokračovali ste slovami: „Osoží nám hľadieť na ukrižovaného Ježiša v tichu a vidieť, kým je náš Pán. Je tým, kto neukazuje prstom proti niekomu, ani len proti tým, ktorí ho pribíjali na kríž, ale roztvára náruč dokorán pre všetkých“.Vďaka Vám, drahý Svätý Otče, za silné slová, ktoré ste nám adresovali dnes i za tie, ktoré som citoval z Vášho príhovoru pred rokom.Modlime sa za Vás, aby Vás Pán ešte dlho rokov zachoval pri kormidle svojej lodičky Cirkvi. Sláva Isusu Christu!-
[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2022