Biskup Fekete pre Vatican News: Poézia je niečo, čo sa dotýka srdca

TK KBS, vn, lru, ml; pz | 14. 09. 2021 10:45Vatikán 14. septembra (TK KBS) Povzbudzenie Svätého Otca pre slovenský národ komentuje hovorca Konferencie biskupov Slovenska Martin Kramara. Za slová podpory ďakuje aj biskup Vladimír Fekete SDB, súčasný apoštolský prefekt Azerbajdžanu.Slová a prítomnosť pápeža Františka na Slovensku sú útechou, prichádzajú ako skutočná neha do sŕdc veriacich a ľudí. „Túto návštevu skutočne prežívame ako povzbudenie vo viere,“ hovorí pre Vatican News Martin Kramara, hovorca Konferencie biskupov Slovenska. „Veľmi cítime starostlivosť Svätého Otca o chudobných a o tých na okraji spoločnosti“, hovorí Kramara, pričom zdôrazňuje, koľkokrát sa o tom pápež zmienil: musíme sa pozerať na tých, ktorí zostali na okraji, a že táto viera musí priniesť ovocie. „Nesmieme sa uspokojiť s vecami sveta, ale nasledovať Krista, to je motto cesty na Slovensko.“Hovorca KBS ďalej podčiarkuje energiu, s ktorou pápež stojí pred touto náročnou, apoštolskou cestou. „Sme príjemne prekvapení pápežovou energiou a jeho vtipom,“ hovorí. „Vidíme ho veľmi pokojného a veľmi silného. Myslím si, že je to veľmi dôležitý aspekt pre každého, aj vzhľadom na obdobie krehkosti, ktorú v dôsledku pandémie prežívame.“A nakoniec si spomenie na odkaz, ktorý František uviedol citáciou slovenskej poézie:„Jednou z vecí, ktorá nás prekvapila, je citát, ktorý pápež predniesol z jednej našej básne, aby lepšie vysvetlil, ako vidieť dôležité veci našej viery. A tiež potom, keď hovoril o chlebe a soli ako symboloch vítania hosťa“.Pasáž z poézie ocenil aj Mons. Vladimír Fekete, slovenský salezián, apoštolský prefekt v Azerbajdžane, ktorý bol medzi prítomnými v Katedrále sv. Martina v Bratislave. Kvôli pandémii sa dva roky nemohol vrátiť do rodného mesta a teraz sa jeho nadšenie zdvojnásobilo.„Je krásne, čo povedal pápež, pretože máme na svojich pleciach príbeh zložený z mnohých bolestí, ťažkostí a problémov, ale potom sú tu krásy kultúry a prírody. Poézia je niečo, čo sa dotýka srdca - hovorí Fekete - dúfame, že budeme poéziou pre dobro celej Európy a budeme chváliť Pána“.V slovách Mons. Feketeho je cítiť silnú vďaku a radosť, že sa mohol stretnúť a počúvať slová pápeža Františka, a ktorý veľmi pozorne počúval pápežov prejav biskupom, kňazom, rehoľníkom, seminaristom a katechétom.Biskup Fekete označuje slová, ktoré vyplynuli z pápežovho prejavu a ktoré si ponechá pre svoje poslanie: sloboda, kreativita a dialóg. „Poznamenáva, že musíme výrazne prehodnotiť slobodu, ktorú sme od Boha dostali, a musíme pomôcť mladým ľuďom, aby slobodu dobre využívali.A tak ako aj naši patróni Cyril a Metod priniesli do týchto krajín evanjelium s veľkou kreativitou, musíme aj my hľadať nové spôsoby, ako byť v tomto smere silní. A nakoniec je tu pozvanie na dialóg. Mnohí sme uzavretí v našich predsudkoch“.Rehoľník komentuje pápežov dôraz na to, aby sme boli zodpovednými kresťanmi: „Sú to tí, ktorí si nemyslia, že sú stredobodom života. Centrom je Ježiš“, hovorí. „Zodpovední kresťania sú tí, ktorí sa na každého, dokonca aj na tých, ktorí vyznávajú inú vieru, pozerajú ako na svojich bratov, bez podozrenia“.Zdroj: Vatican News, Antonella Palermo / Preložil: Ladislav Ružička
[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2022