Apoštolská cesta pápeža Františka na Slovensku (1. deň návštevy)

TK KBS, ml; ml | 12. 09. 2021 21:00Bratislava 11. septembra (TK KBS) Slovensko dnes privítalo pápeža Františka. Pricestovalo na pastoračnú návštevu. Potrvá do stredy 15. septembra. Ide o 34. apoštolskú cestu Svätého Otca počas jeho viac než osemročného pontifikátu. Zároveň to bude štvrtá návšteva hlavy Katolíckej cirkvi na Slovensku.Pápež František je druhým pápežom, ktorý prišiel na Slovensko. Trikrát navštívil Slovensko dnes už svätý Ján Pavol II. Prvý raz v roku 1990, ako súčasť Česko-Slovenska, v rokoch 1995 a 2003 už ako samostatnú republiku. Návšteva Svätého Otca Františka sa nesie v znamení motta "S Máriou a Jozefom na ceste za Ježišom". PRINÁŠAME AKTUALIZOVANÉ INFORMÁCIE (dianie po minúte priniesol prvý deň aj Svet kresťanstva):

::FOTOGALÉRIA::

21:30 Momentky z dnešného dňa

 21:15 Je veľké šťastie mať osobne medzi nami nástupcu apoštola Petra. Tlačovej kancelárii KBS to povedal bratislavský arcibiskup metropolita a predseda Konferencie biskupov Slovenska Mons. Stanislav Zvolenský. Uviedol to v prvej reakcii po príchode pápeža Františka na Slovensku.„Bol to dnes pre nás všetkých jedinečný zážitok, na ktorý sme sa už dlho pripravovali, ale ktorý nás predsa prekvapil, zasiahol v srdci a vyvolal dojatie. Osobne som bol najviac dojatý z toho, keď sme ho mohli vidieť, ako schádza po schodoch z lietadla a prichádza medzi nás," povedal arcibiskup Zvolenský.„Je šťastie mať nástupcu apoštola Petra osobne medzi nami, môcť vnímať jeho blízkosť a veľmi sa tešíme na jeho posolstvá," pokračoval ďalej predseda biskupskej konferencie. „Prvé dojmy nás len utvrdzujú v tom, aby sme sa usilovali mať otvorené srdce pre posolstvo nášho Svätého Otca Františka," dodal.21:00 Ďalší verejný program pápeža Františka na Slovenska pokračuje v utorok. Čaká ho uvítací ceremoniál v Prezidentskom paláci. Súkromne sa stretne s prezidentkou Zuzanou Čaputovou a ďalšími predstaviteľmi štátu, občianskej spoločnosti a diplomatického zboru. Stretne sa aj s biskupmi, kňazmi, zasvätenými osobami, seminaristami a katechétmi v Katedrále sv. Martina v Bratislave. Pápež František potom pôjde aj na súkromnú návštevu centra „Betlehem“ v Bratislave, stretne sa so židovskou komunitou a s predsedom Národnej rady SR Borisom Kollárom a predsedom vlády SR Eduardom Hegerom.20:00 Stretnutie slovenských jezuitov so Svätým Otcom bolo podľa Miloša Lichnera veľmi krásne a osobné. Ako povedal súčasný prorektor Trnavskej univerzity pre TK KBS, na stretnutí bolo 52 slovenských jezuitov a pápež, s ktorým neboli žiadni jeho spolupracovníci. “Keď Svätý Otec prichádzal, obišiel kreslo, ktoré bolo pre neho pripravené a zobral si stoličku, ako sme mali my.  Sadol si k nám a milo sa usmial,” povedal Miloš Lichner.Obsah rozhovoru podľa neho zostáva ako v rodine, za zatvorenými dverami. Zo Svätého Otca išla poľa jezuitu Lichnera veľká radosť, živý závan Božieho ducha. Slovenský jezuiti darovali pápežovi tri dary. Prvým bol kvet, ktorého lupene fotiek tvoria fotky rodín a detí, s ktorými jezuiti pracujú. Druhým darom bola kniha Ladislava Csontosa preložená do angličtiny K prameňom. Sú to medailóny 15 jezuitov, ktorí trpeli za komunizmu a výber ich tvorby. Tretí dar je ďalšia časť komentára k žalmom 120 až 150. Ide o nový preklad žalmov, preklad rabínskych komentárov a preklad vybraných úryvkov komentárov k týmto žalmom od teológov reformácie.Na záver stretnutia sa každá slovenská jezuitská komunita so Svätým Otcom odfotila. Podľa Miloša Lichnera čas stretnutia bol oveľa dlhší, ako bol pôvodne vyhradený. “Išla z neho veľká uvoľnenosť a bezprostrednosť, kus živého Božieho slova, ktoré žije,” dodal.Video Konzervatívneho denníka Postoj (po stretnutí s pápežom Františkom hovoria o stretnutí vedúci slovenskej redakcie Vatican News Jozef Šofranko a provinciál Slovenskej provincie Spoločnosti Ježišovej Jozef Šofranko)17:45 Po ekumenickom stretnutí nasledovalo súkromné stretnutie pápeža Františka s členmi Spoločnosti Ježišovej. 

Bratislava, jezuiti

Provinciál Spoločnosti Ježišovej na Slovensku Jozef Šofranko bol na stretnutí so Svätým Otcom prekvapený a povzbudený. Ako povedal pre TK KBS, stretnutie jezuitov s pápežom bolo hlboké bratské. “Vystupoval ako pápež a zároveň spolubrat. Ako hlava cirkvi a zároveň ako rovný medzi rovnými. Každý jeden spolupbrat bol zastiahnutý priateľskosťou,” povedal Jozef Šofranko.“Bolo to spontánne. Odpovedal na naše otázky hodinu a pol,” dodal.  17:40 Kým v Bratislave privítali pápeža Františka, v Prešove či Šaštíne finišujú posledné práce. Prešov sa už druhýkrát stane miestom, kde sa pápež stretne s gréckokatolíckou cirkvou. Prvýkrát Prešov navštívil Ján Pavol II. v roku 1995, hovorí Róbert Ristvey. V Šaštíne pracujú na príprave miesta, kde sa bude pápež celebrovať svätú omšu na sviatok Sedembolestnej Panny Márie, hovorí Miroslav Kažimír. Výzdoba je aj v Košiciach, potvrdil Boris Byčánek. V meste zároveň prebiehali posledné nácviky spevokolu. Kosice, vyzdoba  17:28 Generálny biskup ECAV Ivan Eľko odovzdal v mene Ekumenickej rady cirkví SR pápežovi Františkovi na dnešnom stretnutí dar. Bola to reprodukcia obrazu: "História protestantov na Slovensku" od prof. Jany Krivošovej.

Ekumenicke stretnutie nunciatura Frantisek17:15  Svätý Otec František sa po prílete na Slovensko odobral z bratislavského Letiska M. R. Štefánika na Apoštolskú nunciatúru, kde ho už očakávali členovia Ekumenickej rady cirkví na Slovensku spolu s pozorovateľmi pri tomto spoločenstve. Za Konferenciu biskupov Slovenska sa na ekumenickom stretnutí Svätého Otca Františka s členmi Ekumenickej rady cirkví na Slovensku zúčastnil ako predseda Rady pre ekumenizmus pri KBS aj trnavský arcibiskup Mons. Ján Orosch. Pápeža Františka na stretnutí privítal generálny biskup Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania a predseda Ekumenickej rady cirkví Ivan Eľko. Potom nasledoval príhovor Svätého Otca. Hovoril o nárokoch, ktoré kladie na človeka žiť vieru v situácii náboženskej slobody. Pripomenul potenciál slovanských národov i konkrétne Slovenska duchovne obohacovať Európu svojím zmyslom pre kontempláciu a tajomstvo, čerpajúc z cyrilometodského dedičstva.Z riadnych členov ERCSR boli na stretnutí s pápežom zastúpení: Evanjelická cirkev augsburského vyznania (generálny biskup Ivan Eľko), Reformovaná kresťanská cirkev (biskup Róbert Géresi), Pravoslávna cirkev (prešovský arcibiskup Rastislav, metropolita Českých zemí a Slovenska), Bratská jednota baptistov (predseda Benjamin Uhrin), Cirkev bratská (predseda Štefan Evin), Evanjelická cirkev metodistická (superintendent Štefan Rendoš), Cirkev československá husitská (biskup Jan Hradil).Okrem riadnych členov boli prítomní aj štyria zástupcovia členov s pozorovateľským statusom: Katolícka cirkev latinského obradu (trnavský arcibiskup Ján Orosch), Apoštolská cirkev (biskup Ján Liba), Starokatolícka cirkev (biskup Vlastimil Šulgan) a Ústredný zväz židovských náboženských obcí v SR (predseda Richard Duda).Pápeža na úvod v mene všetkých pozdravil generálny biskup Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania a predseda ERCSR Ivan Eľko.Svätý Otec sa vo svojom príhovore zameral na výzvu pre veriacich v dobe po dosiahnutí náboženskej slobody: „Teraz vás spája úsek cesty, na ktorom skusujete, aké je pekné, ale zároveň ťažké, žiť vieru v slobode. Existuje totiž pokušenie znova sa stať otrokmi, iste, už nie režimu, ale ešte horšieho otroctva, toho vnútorného.“Pápež citoval Dostojevského uvažovanie nad náročnosťou slobody z jeho Legendy o Veľkom inkvizítorovi v románe Bratia Karamazovovci, že „ľudia sú pripravení vymeniť svoju slobodu za pohodlnejšie otroctvo“. Sloboda má však aj rozmer vzájomnosti: „Sloboda brata a sestry je aj našou slobodou, lebo naša sloboda nie je úplnou bez neho a bez nej“ – pripomenul pápež František. Ďalej poukázal na evanjelizačnú horlivosť sv. Cyrila a Metoda: „Títo svedkovia kresťanstva, ktoré bolo ešte jednotné a zapálené horlivosťou ohlasovania, nech nám pomôžu pokračovať v ceste a rozvíjať medzi sebou v Ježišovom mene bratské spoločenstvo. Napokon, ako si môžeme želať Európu, ktorá znova nájde svoje kresťanské korene, ak sme my sami vykorenení z plného spoločenstva? Ako môžeme snívať o Európe slobodnej od ideológií, ak nemáme odvahu postaviť Ježišovu slobodu pred potreby jednotlivých skupín veriacich?“Pápež poukázal na duchovný prínos, ktorý môžu dať pre Európu práve slovanské národy:„Rozlišovací znak slovanských národov, ktorý by ste si spoločne mali zachovať, je kontemplatívna črta, ktorá ide nad rámec filozofických a teologických konceptualizácií, vychádzajúc zo skúsenostnej viery, ktorá vie prijať tajomstvo. Pomáhajte si pestovať túto duchovnú tradíciu, ktorú Európa tak veľmi potrebuje; zvlášť má po nej smäd cirkevný západ, aby znova našiel krásu adorácie Boha a dôležitosť nevnímať spoločenstvo viery predovšetkým na základe programovej a funkčnej efektívnosti.“Slovensko má podľa pápeža Františka dobré predpoklady pre budovanie ekumenizmu: „mierna a pohostinná povaha, typická pre slovenský ľud, tradičné pokojné spolunažívanie medzi vami a vaša spolupráca pre dobro krajiny sú vzácne pre kvas evanjelia. Povzbudzujem vás, aby ste pokračovali v ekumenickej ceste, ktorá je vzácnym pokladom, ktorého sa netreba vzdať“.Po príhovore Svätého Otca Františka nasledovala spoločná modlitba všetkých zástupcov jednotlivých cirkví, po ktorej sa každý z nich osobne zvítal s viditeľnou hlavou Katolíckej cirkvi. Na záver ekumenického stretnutia nasledoval spoločný fototermín pozvaných hostí so Svätým Otcom Františkom.Ekumenicke stretnutie nunciatura Frantisek

PLNÉ ZNENIE príhovoru pápeža Františka je TU

PLNÉ ZNENIE príhovoru Ivana Eľka je TU.16:55 V decembri ste ma pozvali na Slovensko a dnes plním tento sľub, to boli prvé slová pápeža Františka po príchode na Slovensko, ktoré adresoval prezidentke SR Zuzane Čaputovej. Uviedla to vo svojom vyhlásení na bratislavskom letisku. Prezidentke bolo cťou a potešením, že mohla na Slovensku privítať Svätého Otca."V dobe, v ktorej žijeme, je poznačená bolesťou, smútkom, rozdeľovaním spoločnosti, môže byť jeho príchod naozaj nápomocný k stmeleniu, zmiereniu a pokoju," povedala Čaputová. Hlava štátu sa s pápežom po prílete stretla v salóniku na bratislavskom letisku, kde sa ho opýtala, ako sa má. On jej podľa Čaputovej slov odpovedal, že sa cíti, akoby omladol, a táto cesta mu vlieva energiu. 16:30 Pápež František po prílete presunul na Apoštolskú nunciatúru, kde sa koná Ekumenické stretnutie. Pred nunciatúrou a na priľahlých uliciach ho vítali desiatky ľudí. Pápež František z auta zdravil ľudí. Po príchode na Apoštolskú nunciatúru nasledovalo Ekumenické stretnutie s členmi Ekumenickej rady cirkví. 

 

16:29 Svätý Otec z otvoreného okna auta požehnal veriacich, ktorí ho vítali pred letiskom. Boli to najmä farníci z bratislavskej Trnávky, ktorú spravujú saleziáni. Bratislavské letisko územne patrí práve do tejto farnosti.16:25 Atmosféra na letisku pri prílete Svätého Otca bola podľa vajnorského farára Jozefa Kováčika spontánna. Ako povedal pre TK KBS, deti zo základnej školy vo Vajnoroch na letisku urobili milú atmosferu. Pápež im na ploche zakýval, deti mali z toho radosť. S deťmi bola na ploche aj slovenská olympijská víťazka Zuzana Rehák Štefečeková. Pápež podľa Kováčika vyzeral veľmi unavene.16:12 Politici a biskupi už odišli z bratislavského letiska. Rovnako aj približne 80 novinárov, ktorí prileteli so Svätým Otcom. Pápež má o niekoľko minút prísť na Apoštolskú nunciatúru. „Z letiska odletel policajný vrtuľník, ktorý monitoroval okolie. Poslední novinári a veriaci čakajú a letisku na odvoz autobusmi,” povedal Peter Štancel.15:45 Pápež František sa po prílete pozdravil s biskupmi a štátnymi predstaviteľmi. Po krátkom pozdrave ľudí, ktorí ho čakali na letisku, nastúpil do auta a v kolóne sa presunul do letiskovej haly, kde sa v salóniku krátko stretne s prezidentkou Zuzanou Čaputovou. Odtiaľ pôjde na ekumenické stretnutie na Apoštolskej nunciatúre v Bratislave. Vozidlo, ktorým sa bude pápež presúvať, je elektromobil Škoda ENYAQ, píše Konzervatívny denník Postoj. „Viva papa Francesco!“ zaznievalo od viacerých ľudí na letisku. Bola tam približne 500 veriacich z farnosti v bratislavských Vajnoroch, kde v roku 1990 celebroval svätú omšu pápež Ján Pavol II. pri svojej prvej návšteve SR. Nechýbali približne dvadsiati členovia Komunity Sv. Egídia.

Komunita, Egidia, letisko, Frantisek

„Bolo to krásne privítanie sa s pápežom, atmosféra bola naozaj veľmi priateľská,“ napísal Tomáš Horváth z Komunity. Na príchod pápeža Františka čakala napríklad aj zlatá medailistka z Olympijských hier v Tokiu Zuzana Rehák-Štefečeková a ďalší. 

Pápež priletel so svojou oficiálnou delegáciou a 80 novinármi. Na letisku ho vítali aj premiér Eduard Heger, predseda parlamentu Boris Kollár, ako aj viacerí slovenskí biskupi. Prítomný bol aj šéf slovenskej diplomacie Ivan Korčok či primátor Bratislavy Matúš Vallo. Členovia detského folklórneho súboru Lúčka v krojoch z Važca privítali pápeža podľa tradície chlebom a soľou. Svätý Otec dostal tiež kyticu z pôvodných slovenských druhov rastlín a bylín.14:30 Pápež František priletel na Slovensko. Po prílete sa rozoneli zvony katolíckych kostolov na Slovensku. Veriacich pozvali k modlitbe za pápeža Františka, ktorý pricestoval na pastoračnú návštevu Slovenska. Ide o mimoriadne gesto radosti z návštevy viditeľnej hlavy Katolíckej cirkvi. 14:55 Pápež František odlieta z Budapešti na Slovensko. Odlet je možné sledovať na YouTube. 

 14:45 „Kráčať za Ježišom znamená rozhýbať dennodenne naše kroky v ústrety bratovi. K tomu nás pohýna Eucharistia – cítiť sa byť jedným Telom, rozdávať sa pre iných“. To je myšlienka z homílie, ktorú vyslovil pápež František pri záverečnej svätej omši 52. eucharistického kongresu v Budapešti, píše Vatican News. 14:40 Pápež František počas svojej návštevy v Košiciach posvätí aj zvony pre Domašu a tiež základný kameň budúcej kaplnky v rekreačnej oblasti Dobrá. Obec Kvakovce chce kaplnku s týmto kameňom postaviť neďaleko prístavu výletnej lode Bohemia. Menší zo zvonov, vážiaci 25 kilogramov, nesie meno Zvon Nepomuk a je zasvätený sv. Jánovi Nepomuckému, patrónovi "ľudí od vody". Po posvätení Svätým Otcom ho chcú umiestniť na loď Bohemia. Zvon František s váhou 32 kilogramov bude zasvätený svätému Františkovi z Assisi, píše TASR. 14:40 Na bratislavskom letisku sa začína všetko pripravovať na príchod Svätého Otca. Ako informoval TK KBS redaktor rádia LUMEN Peter Štancel, po 13:30 sa začali novinári presúvať na svoje stanoviská. Krátko po nich začali prichádzať aj veriaci, ktorí privítajú Svätého Otca hneď pri prílete. Ľudia mávajú vlajkami, spievajú. “Veriaci sú v očakávaní, novinári si pripravujú živé vstupy či príspevky,” povedal Peter Štancel.letisko papez14:15 Svätý Otec František vstúpi na pôdu Slovenska vo farnosti Trnávka v Bratislave, ktorú spravujú saleziáni. Do tejto farnosti územne patrí bratislavské letisko. Veriaci z tejto farnosti sa chystajú vítať hlavu Cirkvi so svojimi kňazmi na letisku. Kostol ozdobili plagátom, na ktorom je text: “Viva il papa. Ďakujeme!”.

trnavka papez  13:45 Pápeža Františka privíta v nedeľu na bratislavskom letisku s prezidentkou Zuzanou Čaputovou aj verejná ochrankyňa práv Mária Patakyová, predstaviteľ katolíckeho disentu František Mikloško, preživšia holokaustu Herta Vyšná a riaditeľka občianskeho združenia Plamienok Mária Jasenková, informoval Martin Strižinec. 13:15 Od 13:00 sa zhromažďujú novinári z celého sveta na Letisku M. R. Štefánika v Bratislave. Plánovaný príchod pápeža Františka do Bratislavy je naplánovaný na 15:30. Bratislava, letisko12:00 Vo Varšave sa koná slávnosť blahorečenia kardinála Stefana Wyszyńského (1901-1981), ktorý bol prímasom krajiny a hrdinsky trpel na obranu svojej vlasti pred nacizmom i komunizmom. Spolu s ním bude blahorečená i sestra Elżbieta Róża Czacka, zakladateľka Kongregácie sestier františkánok služobníc Kríža. V mladosti prišla o zrak a celý život venovala službe nevidiacim. Beatifikačnej svätej omši v Chráme Božej prozreteľnosti predsedá kardinál Marcello Semeraro, prefekt Kongregácie pre kauzy svätých a pápežský legát.Priamy prenos svätej omše je možné sledovať na YouTube. 11:45 Vstupenky na podujatia s pápežom Františkom na Slovensku sa posielajú postupne. Konferencia biskupov Slovenska (KBS) prosí preto záujemcov o trpezlivosť. Ako uviedol hovorca KBS Martin Kramara, netreba sa obávať, že by neprišli. Všetci zaregistrovaní v týchto hodinách dostávajú vstupenku s originálnym QR kódom.Polícia upozorňuje, že vstupenku je potrebné si vytlačiť. Pri vstupe bude kontrolovaný aj občiansky preukaz.  Na podujatia s pápežom sa môžu plne zaočkovaní záujemcovia registrovať do nedeľnej polnoci. Prihlásiť sa možno do Šaštína, Prešova a Košíc. Bez registrácie sa záujemcovia na podujatia spojené s návštevou pápeža nedostanú.11:30 Pápež František slávi svätú omšu na záver 52. medzinárodného eucharistického kongresu na Námestí hrdinov v Budapešti. Privítal ho kardinál Péter Erdő, arcibiskup Ostrihomu-Budapešti.Homíliu pápeža Františka je možné nájsť TU.Priamy prenos svätej omše je možné sledovať na TV LUX. 

10:00 Pápež František počas letu na apoštolsku cestu do Budapešti a na Slovensko pozdravil novinárov a poďakoval Guidovi Marinimu, pre ktorého bude táto cesta poslednou, keďže bol menovaný za biskupa Tortony. Mons. Marini bol za hlavného ceremonára menovaný v roku 2007 pápežom Benediktom XVI. Pápež František Svätý Otec František počas letu Rím - Budapešť poďakoval aj doterajšiemu organizačnému vedúcemu apoštolských ciest, ktorým je Mons. Dieudonné Datonou. V úlohe koordinátora apoštolských ciest ho nahradí Mons. George Jacob Koovakad, informoval Vatikánsky rozhlas. 9:15 V Bratislave privítajú pápeža aj výzdobou v uliciach a na viacerých budovách. Na viacerých miestach vejú vlajky štátu Vatikán a Slovenska. Vlajka sa nachádza aj na budove Kňazského seminára sv. Cyrila a Metoda v Bratislave či na sídle Sekretariátu Konferencie biskupov Slovenska. Bratislava, vyzdoba9:00 Konferencia biskupov Slovenska prináša na stránke www.navstevapapeza.sk brožúru (tzv. cabasario). Ide o pracovný materiál pre novinárov, ktorí mediálne pokrývajú apoštolskú cestu pápeža Františka v Budapešti a na Slovensku. K dispozícii je v talianskom jazyku. 8:30 Návšteva pápeža Františka si v Bratislave vyžiadala dočasné uzávery viacerých ciest a komunikácií, s čím budú súvisieť prerušenie premávky MHD a zmeny na niektorých linkách. Platiť budú dopravné obmedzenia, keď bude na nevyhnutne potrebný čas prerušená premávka. Obmedzenia sa dotknú aj hraníc, píše TASR. 8:25 Pápež František je už v Maďarsku. O 7.42 pristál na budapeštianskom medzinárodnom letisku. Svätá omša „Statio Orbis“, ktorej bude Svätý Otec predsedať o 11:30 na Námestí hrdinov, bude vyvrcholením 52. medzinárodného eucharistického kongresu. Títo slávnosť je hlavným dôvodom jehocesty, uvádza Vatican News. 6:45 Svätého Otca Františka pred jeho odchodom na apoštolskú cestu do Budapešti a na Slovensko pozdravili aj Slováci pracujúci vo Vatikáne. Z Domu sv. Marty odišiel autom na letisko pred šiestou hodinou. Milým gestom bolo, že sa pri nich pápež František zastavil, opýtal sa odkiaľ sú, a prijal od nich pozdravy.

Vatikan, Faustína, vlajka6:25 Konferencia biskupov Slovenska ukončila projekt denného zasielania myšlienok a podnetov, ktorých autorom je Svätý Otec. Nadväzovali na evanjelium dňa. Desiatky myšlienok boli súčasťou obrázka, ktorý dostali od polovice augusta všetci prihlásení na e-mail. Myšlienky dostalo denne niekoľko tisíc ľudí (okolo 20 000). Vatikan, lietadlo, Frantisek6:15 Pápež František odletel o 6:09 lietadlom A320 spoločnosti Alitalia z rímskeho letiska Fiumicino na svoju 34. zahraničnú apoštolskú cestu, ktorá ho zavedie do srdca Európy. Prvá časť bude patriť Budapešti, kde má pristáť o 7:45. Predsedať bude záverečnej svätej omši 52. medzinárodného eucharistického kongresu na Námestí hrdinov v maďarskom hlavnom meste. Potom sa presunie do Bratislavy. Vatikan, Frantisek, lietadlo6:00 Oficiálnu registráciu účastníkov na verejné podujatia spojené s návštevou pápeža Františka ukončia o polnoci z nedele 12. na pondelok 13. septembra 2021.Ide o registráciu pre plne zaočkované osoby. Prihlásiť sa je možné do Šaštína, Prešova a Košíc. Bez registrácie sa záujemcovia na verejné podujatia spojené s návštevou pápeža Františka nedostanú. Viac informácií.5:30 O 15:30 sa na dvanásť minút rozonejú zvony katolíckych kostolov na Slovensku. Veriacich pozvú k modlitbe za pápeža Františka, ktorý v tom čase pricestuje na pastoračnú návštevu Slovenska. Rozhodli o tom biskupi Slovenska. Ide o mimoriadne gesto radosti z návštevy viditeľnej hlavy Katolíckej cirkvi.5:00 TASR prináša výberovú chronológiu udalostí, ktoré predchádzali návšteve Svätého Otca a prehľad jeho apoštolských ciest vo fotografiách. Okrem iného pripomína, že pápež Františke oficiálne potvrdil, že prijal pozvanie na Slovensko 4. júla. Za termín návštevy boli stanovené dni medzi 12. až 15. septembrom.21. júla bol oznámený program a zverejnená webová stránka www.navstevapapeza.sk, prostredníctvom ktorej sú poskytovať informácie k apoštolskej ceste. Registrácia sa na verejné podujatia spojené s návštevou pápeža Františka sa začala 13. augusta a 15. augusta duchovná príprava.5:00 Prinášame harmonogram 34. apoštolskej cesty pápeža Františka. Jej prvou etapou bude návšteva Budapešti pri príležitosti záverečnej svätej omše 52. medzinárodného eucharistického kongresu. Druhou etapou bude návšteva Slovenskej republiky s bodmi programu v Bratislave, Prešove, Košiciach a Šaštíne.Nedeľa 12. septembra 2021RÍM - BUDAPEŠŤ - BRATISLAVA06:00     Odlet z Medzinárodného letiska Rím-Fiumicino do Budapešti     

07:45     Prílet na Medzinárodné letisko v Budapešti        

07:45     Oficiálne privítanie na budapeštianskom medzinárodnom letisku           

08:45     Stretnutie s prezidentom republiky a predsedom vlády v Múzeu výtvarného umenia v Budapešti           

09:15     Stretnutie s biskupmi v Múzeu výtvarného umenia v Budapešti – príhovor Svätého Otca     

10:00     Stretnutie s predstaviteľmi Ekumenickej rady cirkví a niektorých židovských komunít v Maďarsku v Múzeu výtvarného umenia v Budapešti – príhovor Svätého Otca

11:30     Svätá omša na Námestí hrdinov v Budapešti – homília Svätého Otca, Anjel Pána

14:30     Rozlúčková ceremónia  na Medzinárodnom letisku v Budapešti

14:40     Odlet lietadlom do Bratislavy15:30     Prílet na Medzinárodné letisko v Bratislave        

15:30     Oficiálne privítanie na Medzinárodnom letisku v Bratislave        

16:30     Ekumenické stretnutie na Apoštolskej nunciatúre v Bratislave - príhovor Svätého Otca

17:30     Súkromné stretnutie s členmi Spoločnosti Ježišovej na Apoštolskej nunciatúre v Bratislave           Pondelok 13. septembra 2021BRATISLAVA

09:15     Privítací ceremoniál v Prezidentskom paláci v Bratislave             

09:30     Zdvorilostná návšteva u prezidentky republiky, v „Zlatom salóne“ Prezidentského paláca v Bratislave

10:00     Stretnutie s predstaviteľmi štátu, občianskej spoločnosti a diplomatického zboru v záhrade Prezidentského paláca v Bratislave - príhovor Svätého Otca

10:45     Stretnutie s biskupmi, kňazmi, zasvätenými osobami, seminaristami a katechétmi v Katedrále sv. Martina v Bratislave - príhovor Svätého Otca

16:00     Súkromná návšteva centra „Betlehem“ v Bratislave

16:45     Stretnutie so židovskou komunitou na Rybnom námestí v Bratislave - príhovor Svätého Otca

18:00     Stretnutie s predsedom parlamentu na Apoštolskej nunciatúre v Bratislave

18:15     Stretnutie s predsedom vlády na Apoštolskej nunciatúre v BratislaveUtorok 14. septembra 2021BRATISLAVA - KOŠICE - PREŠOV - KOŠICE - BRATISLAVA08:10     Odlet lietadlom do Košíc

09:00     Prílet na letisko v Košiciach

10:30     Božská liturgia svätého Jána Zlatoústeho, ktorej bude predsedať Svätý Otec na priestranstve pred Mestskou športovou halou v Prešove - homília Svätého Otca

16:00     Stretnutie s rómskou komunitou na Luníku IX. v Košiciach - pozdrav Svätého Otca

17:00     Stretnutie s mladými na Štadióne Lokomotíva v Košiciach - príhovor Svätého Otca

18:30     Odlet lietadlom do Bratislavy

19:30     Prílet na medzinárodné letisko v BratislaveStreda 15. septembra 2021BRATISLAVA - ŠAŠTÍN - BRATISLAVA - RÍM9:10       Modlitbové stretnutie s biskupmi v Národnej svätyni v Šaštíne

10:00     Svätá omša na otvorenom priestranstve pri Národnej svätyni v Šaštíne - homília Svätého Otca

13:30     Rozlúčkový ceremoniál na medzinárodnom letisku v Bratislave

13:45     Odlet do Ríma

15:30     Prílet na medzinárodné letisko Rím-CiampinoZdroj: Vatican News / Oficiálny komunikát_Aktualizované / Poznámka: S využitím správ TASR, Vatican News a iných Súvisiaci článok: 11. 9. 2021 | Apoštolská cesta pápeža Františka na Slovensku (novinky deň vopred)
[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2024