Súčasné vzťahy medzi katolíckou a židovskou komunitou na Slovensku

TK KBS, RV, jb; rp | 11. 09. 2021 20:24Vatikán 11. septembra (RV) V pondelok 13. septembra 2021 zavíta pápež František v rámci svojej návštevy Bratislavy na Rybné námestie, kde sa stretne so židovskou komunitou. O význame tejto udalosti a o súčasnej situácii v katolícko-židovskom dialógu na Slovensku rozprávajú Lucia Hidvéghyová a Maroš Borský, ktorí sa podieľali na vydaní pramennej publikácie „Od Seelisbergu po Jeruzalem a Rím“.Maroš Borský, PhD., riaditeľ Židovského kultúrneho inštitútu a Židovského komunitného múzea v Bratislave, je tajomníkom Komisie pre dialóg s Katolíckou cirkvou za Ústredný zväz židovských náboženských obcí v Slovenskej republike. Na otázku, ako hodnotí súčasné vzťahy medzi židovskou komunitou a katolíckou komunitou na Slovensku odpovedá takto:„Ak by som to zhrnul, neboli nikdy lepšie. Samozrejme, je tam veľa nevypovedaných kapitol a príbehov z minulosti, a niektoré sú veľmi smutné. Ale môžem povedať, že v posledných piatich rokoch sme naštartovali naozaj nadštandardné vzťahy medzi vedením Židovskej komunity a Katolíckej cirkvi.Vznikla táto základná edícia textov židovsko-kresťanského a židovsko-katolíckeho dialógu, organizovali sme spoločné konferencie, kolokviá, vznikol vzdelávací program na Teologickej fakulte Trnavskej univerzity „Otvárame dvere“.Vznikli komisie pre vzájomnú komunikáciu medzi Katolíckou cirkvou a Židovskou komunitou. A takisto v roku 2017 sme uskutočnili veľmi dôležitú spoločnú cestu do Ríma, kde sme boli prijatí pápežom Františkom a vrchným rímskym rabínom Di Segnim.“Lucia Hidvéghyová, PhD. akademicky pôsobí na Teologickej fakulte Trnavskej univerzity v Bratislave, venuje sa judaizmu a židovsko-kresťanským vzťahom. Je prekladateľkou dokumentov obnoveného dialógu medzi židmi a kresťanmi, súhrnne vydaných v publikácii Od Seelisbergu po Jeruzalem a Rím. Do slovenčiny predkladala aj knihu rozhovorov pápeža Františka s argentínskym rabínom Abrahamom Skorkom.Od Seelisbergu po Jeruzalem a Rím (celý text)Kniha Od Seelisbergu po Jeruzalem a Rím (Spolok sv. Vojtecha, 2018, 388 s.) prináša v slovenčine pramene obnoveného dialógu medzi židmi a kresťanmi. Je výsledkom spolupráce komisií Konferencie biskupov Slovenska a Ústredného zväzu židovských náboženských obcí v Slovenskej republike. Obsahuje desať dokumentov, počnúc textom Desať bodov zo Seelisbergu(1947), ktorý stál pri zrode Medzinárodnej rady kresťanov a židov, ďalej spisy Učiteľského úradu Cirkvi a napokon vyhlásenie ortodoxných rabínov Medzi Jeruzalemom a Rímom (2017).Rozhovor pripravil Jozef Bartkovjak SJ
[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2024