Redemptoristi oslavujú jubileum – 100 rokov od ich príchodu na Slovensko

TK KBS, cssr; rp | 09. 09. 2021 15:53Stropkov 9. septembra (TK KBS) V tomto roku redemptoristi oslavujú jubileum – 100 rokov od ich príchodu na Slovensko a založenie ich prvého kláštora v Stropkove. Práve v Stropkove budú hlavné oslavy významného jubilea. Redemptoristi sú rehoľným spoločenstvom zasvätených osôb: kňazov a rehoľných bratov. Ich oficiálny názov je Kongregácia najsvätejšieho Vykupiteľa (CSsR). Hlavným poslaním redemptoristov je ohlasovať evanjelium opusteným, zvlášť chudobným. Srdcom tohto mimoriadneho ohlasovania je zvesť o Božej láske a milosrdenstve. Vyjadruje to aj heslo redemptoristov „Hojné je u neho vykúpenie“.V sobotu 18. septembra dopoludnia v chráme sv. Cyrila a Metoda v Stropkove bude o 9:00 vedecká konferencia o historických začiatkoch v Stropkove a večer o 17:00 bude svätá omša v kláštornom kostole. V nedeľu slávnosť pokračuje archijerejskou sv. liturgiou o 10:00v chráme sv. Cyrila a Metoda. V nedeľu 19. septembra poobede o 14:30 bude aj zakončená fotografická výstava v stropkovskom kaštieli venovaná redemptoristom v Stropkove.Aktuálne Kongregácia redemptoristov pôsobí v dvoch samostatných jednotkách: Provincia Bratislava-Praha a Viceprovincia Michalovce. Rímskokatolícki redemptoristi pôsobia v Čechách na Svatej Hore, Frýdku-Místku a Tasoviciach a na Slovensku v Bratislave, Kostolnej, Banskej Bystrici-Radvaň, Podolínci, Gaboltove a na Litve v Kaunase. V súčasnosti má Provincia 53 členov, z toho 1 arcibiskupa, 42 kňazov, 1 stáleho diakona, 4 rehoľných bratov, 3 študentov so sľubmi a 2 novicov. Michalovská viceprovincia má 31 členov, 2 biskupov, 26 kňazov, 1 stáleho diakona a 2 rehoľných bratov. Na Slovensku gréckokatolícki redemptoristi pôsobia v 3 komunitách: Michalovce, Stropkov a Stará Ľubovňa, na Ukrajine v Zakarpatskej oblasti: Korolevo a Užhorod.V tomto jubilejnom roku si gréckokatolícki redemptoristi pripomínajú aj ďalšie dôležité výročia: 110 rokov od narodenia Božieho služobníka o. Jána Ivana Mastiliaka CSsR, ktorého ostatky sú uložené v chráme sv. Cyrila a Metoda v Stropkove a ďalšie výročie je 20 rokov od beatifikácie bl. hieromučeníka Metoda Dominika Trčku CSsR, prvého protoihumena michalovskej viceprovincie.
[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2024