Ocenenie pre Rádio LUMEN za seriál o zvonoch a zvonolejároch

TK KBS, in; rp | 09. 09. 2021 13:01Bratislava 9. septembra (RV) Rozhlasový cyklus Naše zvony a ich zvonolejári – Príbehy zvonolejárov na Slovensku sa dostal do výberu troch užších nominácií v rámci Výročných cien časopisu Pamiatky a múzeá za rok 2020 v kategórii AUDIOVÍZIA/MULTIMÉDIÁ. Pravidelní poslucháči Rádia LUMEN si už určite zvykli na piatkový seriál o zvonoch a zvonolejároch. Už niekoľko rokov si ho môžu vypočuť v premiére vždy v piatok ráno o 7:15 a v repríze v utorok o 14:15. V aktuálnych vydaniach sledujú prepojenie zvonov a tradície ručného zvonenia so sviatkami, svätcami a významnými osobnosťami daného časového obdobia premiéry rozhlasovej relácie.Predchádzajúci rok 2020 a jeho obsahová náplň rozhlasového cyklu opäť zaujal odborníkov z tejto oblasti. Redaktorsky pripravuje materiály do vysielania Martin Ďurčo, člen košického tímu Rádia LUMEN v spolupráci s Jurajom Gembickým, kampanológom a odborným pracovníkom Krajského pamiatkového úradu v Košiciach. „Ako to vyplýva z tohtoročnej úspešnej finálnej nominácie, tieto dlhoročné snahy, aktivity, projekty a každotýždenné vytrvalostné zvonárske behy na dlhé trate, s víziou, neostali nepovšimnuté nezaujatými externými odborníkmi či inštitúciami, ktorí z pohľadu zvonku oceňujú mediálny prínos a význam takéhoto úsilia cez Vaše médium v úzkom neodlučnom spojení s Pamiatkovým úradom v Košiciach," vysvetlil Juraj Gembický.Nominovaný audio formát (seriálový cyklus populárno-odborných rozhlasových príspevkov o našich zvonoch, zvonároch, zvonolejároch a tradičnom zvonení) veľmi aktívne reflektuje na Slovensku nanovo aktuálnu tému – zvony, tradičné ručné zvonenie a funkciu zvonárov. Zvony vo viacerých kultúrach sveta ako hudobné a súčasne aj kultové nástroje slúžia od archaických čias na zvolávanie ľudí, nadprirodzených bytostí, k ochrane proti zlým silám, pri vykonávaní rôznych náboženských či profánnych obradov a v mnohých ďalších podobných a pri tom rozmanitých funkciách. Ako osobitný fenomén ľudskej kultúry sa stali súčasťou – „zvukovým  sprievodcom“ aj nášho každodenného života. Sú tak pre nás dodnes živým hudobným prameňom a kultúrnym dedičstvom národa.Pravidelný a dlhodobý seriálový cyklus populárno-odborných krátkych rozhlasových príspevkov k poludňajšiemu zvoneniu - „Naše zvony a ich zvonári“ sa stal už od roku 2012 vysoko počúvaným a veľmi obľúbeným rozhlasovým formátom Rádia Lumen, pútavo oslovujúcim široké spektrum poslucháčov v celorepublikovom vysielaní (v online internetovom vysielaní s dosahom aj v šišom medzinárodnom kontexte). Ako prvý a nateraz jediný na Slovensku systematicky vytvára a celoslovensky prezentuje jedinečnú zvukovú databázu stoviek historických i novodobých zvonov, zvonárov i zvonolejárov Slovenska ako nášho originálneho a nenahraditeľného hudobného, cirkevného a kultúrneho dedičstva.Vo všeobecnosti, cyklus pôvodných relácií vo svojej forme prezentuje „zvukové medailóny“ z konkrétnych regiónov a lokalít Slovenska, so základným prehľadom ich histórie a kultúrneho dedičstva. Dokumentuje predovšetkým tradičné ručné zvonenie a zvonárov (staršej generácie aj tej mladej nastupujúcej), ktorí svojou obetavou službou dokážu aj v súčasnej civilizácii ďalej udržiavať nehmatateľné duchovné a kultúrne hodnoty. Osobitnú a nosnú zložku mediálneho zážitku pre poslucháča preberá na seba samotná hudba (zvonenie) historických zvonov, spolu s autentickými rozprávaniami konkrétnych zvonárov, zvonárok, pamätníkov, kňazov, starostov, informátorov, historikov, spolutvorcov a účinkujúcich v seriáloch. Sú vhodne spolu prepájané pútavými náučnými informáciami a poznaním faktov, hodnôt i histórie konkrétnych lokalít, objektov a predovšetkým zvonov a bohatosti zvonenia. Najnovšie, v ostatných rokoch v úzkej súvislosti sú tu rovnako pútavo predstavované všetky doteraz známe príbehy, osudy a tvorba početných našich i zahraničných zvonolejárov, zviazaných s územím Slovenska od stredoveku až do súčasnosti.
[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2023