Láska vždy dáva život, hovorí pápež k Roku Rodiny Amoris laetitia

TK KBS, rpr; ml | 08. 09. 2021 18:21Bratislava 8. septembra (TK KBS) TV LUX prináša šieste zo série desiatich videokatechéz, ktoré sú venované rodinám v príprave na budúcoročné Svetové stretnutie rodín v Ríme. Ide o súčasť aktivity „Kráčajme spolu“. Jej názov je Misijná konverzia na budovanie spojenectva medzi rodinami.„Láska vždy dáva život. Manželská láska sa nevyčerpáva len medzi manželmi, ale vzniká z nej rodina," prihovára sa pápež František. V najnovšom videu, ktoré pripravuje vatikánske Diskastérium pre laikov, rodinu a život v rámci Roku rodiny Amoris laetitia, zaznieva svedectvo talianskych manželov Enrica a Francescy Da Ponte, 28 ročných manželov, ktorí hovoria o svojej skúsenosti neplodnosti: „V prvých rokoch manželstva, po dvoch spontánnych potratoch a dvoch operáciách maternice mi lekári povedali, že som neplodná. Vďaka týmto siedmym rokom utrpenia, počas ktorých sme pocítili podporu Cirkvi, nášho neokatechumenátneho spoločenstva i našich katechistov sme pocítili, že Boh nás volá, aby sme boli plodní, aby sme sa otvorili životu...“ Dnes majú sedem detí a v roku 2005 odišli poslaní pápežom Benediktom XVI. ako rodina na misiu do amerického Bridgeportu.Projekt „10 videí Amoris laetitia“ je projektom Dikastéria pre laikov, život a rodinu vo Vatikáne, ktorý vznikol v rámci Roka rodiny Amoris laetitia, ktorý pápež František vyhlásil od 19. marca 2021 do 26. júna 2022 ako prípravný rok na X. Svetové stretnutie rodín, ktoré bude o rok v Ríme a bude sa zaoberať témou: Rodinná láska: povolanie a cesta k svätosti. Tieto katechézy môžu byť príležitosťou na duchovnú prípravu rodín na návštevu pápeža Franiška na Slovensku. Každé z videí pápeža obsahuje 3-4 jednoduché a vťahujúce katechézy, ktoré reflektujú tému povolania manželov k láske a svätosti. Dnes Rada KBS pre rodinu zverejnila už v poradí 20-tu katechézu. Všetky videá a ketechézy sú na stránke rodina.kbs.sk.Apoštolská exhortácia Amoris laetitia má v úmysle jednoduchým a konkrétnym jazykom osloviť celú Cirkev a osobitným spôsobom kresťanské rodiny. Odporúčaním pápeža Františka je nečítať exhortáciu unáhlene, ale„ prehlbovať ju trpezlivo“ rozvíjajúc najzaujímavejšie témy. „Dúfam, že každý na základe čítania pocíti povolanie s láskou sa starať o život rodín, pretože ony „nie sú problémom, ale predovšetkým príležitosťou“. (AL 7)TK KBS informovala Rada KBS pre rodinu
[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2024