Zverejnili Prípravný dokument a Vademecum pre konzultačnú fázu Synody

TK KBS, RV zk; ml | 07. 09. 2021 20:15Foto: SpC-Vatican

Vatikán 7. septembra (RV) Generálny sekretariát synody biskupov v utorok 7. septembra zverejnil dva dokumenty, ktoré majú usmerňovať priebeh blížiacej sa Synody na tému synodality Cirkvi: Prípravný dokument a Vademecum. Oba texty dnes predstavili na tlačovej konferencii vo Vatikáne.Spomínaná synoda bude slávnostne otvorená 9. - 10. októbra v Ríme a 17. októbra v jednotlivých cirkvách.  Skončí sa zasadaním biskupov vo Vatikáne v roku 2023 na tému: „Za synodálnu Cirkev: spoločenstvo, participácia a misia“. V Tlačovom stredisku Svätej stolice dokumenty novinárom predstavili generálny sekretár Synody biskupov kardinál Mario Grech, dvojica podsekretárov Synody a dvaja z jej poradcov - konzultorov.Počúvať „bez predsudkov“. Ujať sa slova, a to „s odvahou a paréziou“. Viesť dialóg s Cirkvou, spoločnosťou a inými kresťanskými konfesiami. Aj o tomto hovorí Prípravný dokument, ktorý má byť predovšetkým „nástrojom“ na uľahčenie prvej fázy počúvania a konzultácií s Božím ľudom v jednotlivých cirkvách. Prvá fáza sa začne v októbri 2021 a skončí sa v apríli 2022.Vademecum je zas koncipované ako „príručka“, ktorá ponúka „praktickú podporu“ diecéznym referentom pri príprave Božieho ľudu. Obsahuje online modlitby, príklady nedávnych synod, slovník pojmov pre synodálny proces. „Nejde o knihu pravidiel“, je to  „príručka na podporu úsilia každej miestnej cirkvi“.V základoch oboch publikácií stojí otázka: „Ako sa dnes na rôznych úrovniach (od miestnej až po univerzálnu) dosahuje ono „spoločné kráčanie“, ktoré umožňuje Cirkvi ohlasovať evanjelium v súlade so poslaním, ktoré jej bolo zverené a k akým krokom nás Duch pozýva, aby sme rástli ako synodálna Cirkev?“Dokument zdôrazňuje potrebu „žiť participatívny a inkluzívny cirkevný proces“, ktorý ponúka každému, najmä ľuďom na okraji, možnosť vyjadriť sa a byť vypočutý. Zdôrazňuje tiež potrebu rozpoznať i doceniť rozmanitosť chariziem a preskúmať, „ako sa v Cirkvi žije zodpovednosť a moc“.
[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2022