Spoja sily pre pútnikov, ktorí prídu v jubilejnom roku 2025 do Ríma

TK KBS, RV CZ, hm; ml | 07. 09. 2021 19:30Vatikán 7. septembra (RV CZ) Správcovia pútnych ciest Via Romea Strava, Via Francigena a Via Roea germanica sa v sobotu 11.septembra stretnú v Ríme, aby za účasti štátneho sekretára kardinála Pietra Parolina, podpísali memorandum o spolupráci a partnerstve. Cieľom projektu je podporiť vzájomnú spoluprácu pre službu pútnikom z celej Európy, ktorí sa v budúcom jubilejnom roku vydajú na cestu do Ríma.Púte sa praktizovali najviac v stredoveku, dnes zažívajú znovuobjavenie a to i vďaka rastúcemu záujmu o spiritualitu. Tlačové prehlásenie Svätej stolice, ktorá predstavila sobotnú iniciatívu a nesie názov “Spoločná cesta začína dnes”, uvádza slová kardinála Pietra Parolina: „Pútnik sa vydáva na cestu a prichádza na posvätné miesta v situáciách nádeje alebo utrpenia, v čase radosti alebo zmätku, vďakyvzdávania, obáv, neistoty alebo krehkosti. Veľa z týchto skúseností sa premietajú do najpálčivejších otázok existencie. A v Kristovi nachádzajú odpoveď”.Práve vatikánsky štátny sekretár udelí zvláštne požehnanie účastníkom sobotného stretnutia, pri ktorom bude podpísané momerandum o porozumení medzi organizáciami, ktoré sa starajú o hlavné Rímske pútne cesty (Romee Maggiori): Francigena, Romea Germanica a Romea Strata, ktoré spolu zahŕňajú približne pätnásť európskych štátov.Táto dohoda má podporiť spoluprácu a vytvoriť spoluprácu v službách pútnikom, ktorí sa pešo, na bicykli alebo iným spôsobom, vydajú z celej Európy do Ríma v roku 2025 z príležitosti jubilea, ktoré vyhlási pápež František, dúfajú správci troch pútnych ciest Massimo Tedeschi (Francigena), Flavio Foietta (Romea Germanica) a don Raimondo Sinibaldi (Romea Strata).Po pozdrave kardinála Parolina vystúpi Mons. Maurizio Bravi, zástupca Svätej stolice pri Svetovej organizácii cestovného ruchu a v Európskom inštitúte kultúrnych ciest, s krátkou prednáškou nazvanou “Európske kultúrne cesty, dedičstvo s presťanskými prvkami”. Nasledovať bude predstavenie troch pútnych ciest jednotlivými predsedami spravujúcimi nadácie, podpis protokolu a záverečné požehnanie.
[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2024