eRko ukončilo púť relikvií Svätých Košických mučeníkov po Slovensku

TK KBS, bko; ml | 07. 09. 2021 15:08Bratislava 7. septembra (TK KBS) eRko – Hnutie kresťanských spoločenstiev detí v tomto čase završuje 30-ty rok svojej oficiálnej existencie. Od 18. júna do 4. septembra 2021 preto zorganizovalo púť relikvií svojich patrónov - Svätých Košických mučeníkov.„Relikviár zapožičaný od Košickej arcidiecézy navštívil naprieč celým Slovenskom spolu 85 farností a filiálok, v ktorých pôsobia eRkári. Za prítomnosti relikvií bolo vo farnostiach 100 svätých omší. Okrem možnosti individuálnej poklony sa uskutočnilo množstvo podujatí, ako napr. pobožnosti, adorácie, akadémie, návštevy rodín a chorých, stretká či výlety,” približuje putovanie relikvií koordinátorka púte Zuzana Čaučíková. Svätých Košických mučeníkov si eRko vybralo za svojich patrónov v roku 1990. V čase vrcholiacich osláv prežívania 30-teho roku sa eRkári rozhodli, aj takouto formou poďakovať Pánu Bohu za požehnanie a všetky dobrodenia a patrónom za ich dlhoročné sprevádzanie a pomoc. Mnoho ľudí sa vďaka púti mohlo znova povzbudiť ich príkladom svedectva viery. Pre púť bol zvolený názov Dotknime sa večnosti a na internetovej stránke púte mohli nájsť záujemcovia rôzne materiály a inšpirácie: informácie o živote Košických mučeníkov, modlitby a pobožnosti, námety na stretká s detmi či informácie o správnej úcte k relikviám. „Košickí mučeníci sú nám eRkárom veľmi blízki. Už 30 rokov si ich uctievame ako svojich patrónov a cítime ich blízkosť. Veríme, že za nás orodujú, vyprosujú mnohé milosti a, že aj vďaka ich pomoci sa daria eRku mnohé iniciatívy. Touto púťou sme chceli ďakovať za všetky doterajšie Božie milosti a prosiť o ďalšie Božie požehnanie. Boli sme povzbudení, kam všade sa Košickí mučeníci dostali a koľko veľa dobrých ľudí stretli. Cítime sa vďaka púti povzbudení do dalšej služby deťom a mladým na Slovensku,” zhrnul zástupca predsedu eRka Andrej Gejdoš. Počas svätej omše 4. septembra eRkári odovzdali putovný relikviár naspäť Košickej arcidiecéze. Video z putovania nájdu záujemcovia na webe www.erko.sk/putreliviieRko - Hnutie kresťanských spoločenstiev detí je detská organizácia s celoslovenskou pôsobnosťou, ktorá si do 3. 10. 2021 pripomína 30 rokov od svojho oficiálneho vzniku.TK KBS informoval Boris Kollár
[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2024