V kaplnke nitrianskeho gymnázia budú relikvie bl. Anny Kolesárovej

TK KBS, tu; ml | 07. 09. 2021 08:05Nitra 7. septembra (TK KBS) V Kostole Navštívenia Panny Márie v Nitre nitriansky biskup Mons. Viliam Judák celebroval svätú omšu za účasti študentov, vedenia a pedagógov Gymnázia sv. Cyrila a Metoda v Nitre, ale aj širokej verejnosti. Spolu s ním koncelebrovali miestni školskí kapláni  a zvlášť postulátor procesu blahorečenia Anny Kolesárovej Marek Ondrej.Práve bl. Anna Kolesárová a prejav vďaky Bohu za ňu boli dôvodom tejto liturgickej slávnosti, ktorou škola privítala jej relikviu  uloženú v relikviári v tvare srdca symbolizujúceho lásku na pôde mesta Nitra a hlavne samotnej školy ako dar, ktorý sa natrvalo stal súčasťou miestnej školskej kaplnky.Marek Ondrej ako slávnostný kazateľ práve preto vo svojom príhovore namierenom najmä na študentov priblížil životný príbeh dnes už bl. Anky Kolesárovej a upriamil ich pozornosť na skutočnosti a hodnoty, ktoré prenikli a formovali jej krátky pozemský život poznačený hlbokou vierou v Boha až do tej miery, že ho dokázala obetovať v záujme zachovania osobnej čistoty a dôstojnosti.Predostrel im bl. Anku Kolesárovú ako vzor a príklad pre ich život, aby ho dokázali prežívať v mladosti, ale nakoniec aj v dospelosti tak, aby aj ich rodičia mohli byť na nich ako na svoje detí právom hrdí. V závere slávnosti zazneli aj ďakovné slová a povzbudenie biskupa Judáka žiakom a študentom za dar pre kaplnku gymnázia, ale aj modlitba účastníkov slávnosti k bl. Anke Kolesárovej.Študenti a pedagógovia sa s ňou od tejto chvíle budú môcť stretávať v miestnej školskej kaplnke pri modlitbách a prosiť ju o jej príhovor a pomoc vo svojich životoch.Anna Kolesárová sa narodila 14. júla 1928 vo Vysokej nad Uhom. Bola pokrstená vo Farskom kostole svätého Jána Krstiteľa v Pavlovciach nad Uhom. Keď mala desať rokov, zomrela jej mama. Po jej smrti prevzala na seba všetky jej povinnosti, ktoré si svedomito plnila. Žila aj naďalej v jednej domácnosti so svojím otcom a so starším bratom. Dňa 14. mája 1938 prijala sviatosť birmovania, krátko predtým pristúpila k prvému svätému prijímaniu. Anna pravidelne chodievala do kostola a na pobožnosti, pristupovala k sviatostiam. Rada sa modlievala svätý ruženec. Druhá svetová vojna podstatne zasiahla do života tohto dievčaťa. V stredu 22. novembra 1944 večer prechádzali cez ich dedinu vojská Červenej armády. Pri prehliadke domov vošiel opitý sovietsky vojak do pivnice pod kuchyňou, kde sa skrývala šestnásťročná Anna so svojou rodinou a ostatnými ľuďmi. Otec požiadal dcéru, aby pre vojaka pripravila niečo na jedenie, no ten začal mladé dievča obťažovať a naliehať, aby sa mu oddala. Ona však napriek hrozbám, že ju zastrelí, odmietla a volila si radšej smrť. Vytrhla sa mu z rúk a utekala naspäť do pivnice.Nahnevaný vojak sa ponáhľal za ňou, namieril zbraň a zakričal, aby sa rozlúčila s otcom. Hneď nato svoju hrozbu pred očami jej otca uskutočnil a vypálil dve rany. Anna zomrela pri zvolávaní mien Ježiša, Márie a Jozefa. Kvôli neutíchajúcim bojom v dedine bola pochovaná potajomky na druhý deň neskoro večer a bez kňaza.Pohrebné obrady dodatočne vykonal vtedajší farár Anton Lukáč až 29. novembra 1944. Po cirkevnom pohrebe do matriky zomrelých zapísal poznámku: hostia sanctae castitatis (hostia svätej čistoty). Do farskej kroniky v Pavlovciach nad Uhom dopísal, že Annu vo chvíľach, keď odvážne a bez zaváhania bránila svoju čistotu, posilňoval eucharistický Kristus, lebo krátko predtým pristúpila k sviatosti zmierenia a k svätému prijímaniu.Svätý Otec František v marci 2018 schválil dekrét o mučeníctve Božej služobníčky Anky Kolesárovej z Vysokej nad Uhom, ktorú v závere druhej svetovej vojny zastrelil ruský vojak. Anna Kolesárová bola slávnostne blahorečená 1. septembra 2018 v Košiciach a jej sviatok bol stanovený na 20. novembra.TK KBS informoval Tibor Ujlacký
[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2024