Začala sa registrácia do OTP sektorov na podujatia so Svätým Otcom

TK KBS, ml; ml | 06. 09. 2021 13:15Bratislava 6. septembra (TK KBS) Na Slovensku sa dnes začala oficiálna registrácia do OTP sektorov na verejné podujatia spojené s návštevou pápeža Františka. K dispozícii je na internetovej stránke www.navstevapapeza.sk (časť Registrácia / Účastníci - režim OTP). Prihlásiť sa je možné do Šaštína, Prešova a Košíc.Pre návštevníkov v režime OTP budú na podujatiach v Prešove, Košiciach a Šaštíne vytvorené vlastné sektory s vlastnými vstupmi, všetko v zmysle platných vyhlášok.Pri registrácii nepredkladajú nič, len vyplnia formulár. Je to režim OTP, takže teoreticky možno prísť aj s potvrdením o vakcinácii, alebo testom - platí PCR alebo LAMP test nie starší ako 72 hodín a antigénový test nie starší ako 48 hodín - alebo tiež s potvrdením od lekára o prekonaní kovidu v ostatných 180 dňoch.DÔRAZNE však odporúčame účastníkom, ktorí sú očkovaní, aby sa registrovali v sekcii pre očkovaných, a nechali priestor v OTP najmä pre tých, ktorí sa z nejakého dôvodu nemohli zaočkovať. Priestor OTP bude totiž limitovaný.Zaregistrovaný účastník dostane emailom vstupenku s QR-kódom: vstupenku si vytlačí donesie na podujatie. Prosíme o náležitú dôslednosť pri zadávaní emailových adries, aby účastníkom mohla byť vstupenka naozaj poslaná. Pri vstupe do sektoru OTP sa návštevníci preukážu vstupenkou, dokladom totožnosti a negatívnym testom alebo potvrdením o prekonaní covidu v ostatných 180 dňoch.Upozorňujeme osoby, ktoré budú chcieť vstúpiť do sektorov v režime OTP s negatívnym výsledkom RT-PCR alebo LAMP testu (nie starším ako 72 hodín) alebo negatívnym výsledkom antigénového testu (nie starším ako 48 hodín), aby si test dali spraviť pred príchodom na podujatie v mieste svojho bydliska.Ak by predsa chcel niekto očkovaný prísť do sektoru OTP, MUSÍ predložiť JEDINE platný EU DIGITAL COVID CERTIFICATE s QR-kódom, nie hocaké iné potvrdenie, aj keby malo QR-kód.Ak bol zaočkovaný dvojdávkovou vakcínou, je nevyhnutné priniesť certifikát 2/2, pretože 1/2 nebude stačiť. DÔRAZNE odporúčame očkovaným, aby sa registrovali v časti pre očkovaných, a jedine ak musia sprevádzať neočkovanú osobu, tak sa registrovali v časti pre OTP.O prípadných mobilných odberných miestach (MOM) pred podujatiami budeme vopred informovať; zatiaľ však platí, že návštevníkov prosíme urobiť si testy pred cestou na podujatia.Bližšie informácie je možné nájsť na stránke www.navstevapapeza.sk.___________ Platné vyhlášky: (1) Za plne očkovanú osobu sa na účely tejto vyhlášky považuje:a) osoba najmenej 14 dní po aplikácii druhej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19 s dvojdávkovou schémou,b) osoba najmenej 21 dní po aplikácii prvej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19 s jednodávkovou schémou,c) osoba najmenej 14 dní po aplikácii prvej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19, ak bola prvá dávka očkovania proti ochoreniu COVID-19 podaná v intervale do 180 dní od prekonania ochorenia COVID-19, alebod) osoba do 12 rokov veku. (2) Za osobu v režime očkovaná, testovaná, alebo prekonala ochorenie COVID-19 (ďalej len „osoba v režime OTP“) sa na účely tejto vyhlášky považuje:a) osoba plne očkovaná,b) osoba, ktorá je schopná sa preukázať negatívnym výsledkom testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 72 hodín od odberu v prípade RT-PCR alebo LAMP testu alebo 48 hodín od odberu v prípade antigénového testu, aleboc) osoba prekonala ochorenie COVID-19 v období pred nie viac ako 180 dňami. (3) Ak táto vyhláška stanovuje povinnosť preukázať sa potvrdením o očkovaní proti ochoreniu COVID-19, potvrdením o negatívnom výsledku testu na ochorenie COVID-19 alebo potvrdením o prekonaní ochorenia COVID-19, je uvedené potvrdenie možné nahradiť digitálnym COVID preukazom EÚ, ak je vydaný; v opačnom prípade je potrebné tieto skutočnosti preukazovať dokladom, z ktorého je určiteľná identita preukazujúcej sa osoby. (4) Organizátor hromadného podujatia je oprávnený požadovať od osoby vstupujúcej do priestorov hromadného podujatia predloženie príslušného dokladu, ktorý preukazuje niektorú zo skutočností podľa odseku 1 alebo 2; do tohto dokladu je prevádzkovateľ zariadenia oprávnený nahliadnuť. -
[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2024