COMECE a CEC vyzvali k modlitbe a solidarite k situácii v Afganistane

TK KBS, com, cec, mmi, ml; pz | 03. 09. 2021 19:15Brusel 3. septembra (TK KBS) V plnom znení prinášame spoločné vyhlásenie Komisie biskupských konferencií Európskej únie (COMECE) a Konferencie európskych cirkví (CEC) k situácii v Afganistane. Preložil ho Marek Mišák.Výzva k modlitbe, solidarite a neodkladnému konaniu na ochranu zraniteľných osôbAktuálne správy z Afganistanu, ktoré poukazujú na utrpenie a bezmocnosť afganského ľudu a nepopierateľne vyjadrujú ich strach a existenčné obavy, nás hlboko zasiahli. Zvlášť nás znepokojuje obava o tých, ktorí by ešte potrebovali byť z krajiny evakuovaní, ako i o zraniteľné skupiny, ktoré teraz čelia riziku straty príležitostí a zlého zaobchádzania. Zároveň sme nesmierne vďační všetkým, ktorí sa napriek neistým bezpečnostným podmienkam podieľali na evakuáciách a humanitárnych snahách.Chceme vyjadriť našu hlbokú solidaritu s trpiacim ľudom v Afganistane, najmä so ženami, dievčatami, deťmi a ľuďmi so zdravotným postihnutím, ako i s inými zraniteľnými osobami.Vyzývame všetky strany, aby neprestajne pracovali na dosiahnutí pokoja prostredníctvom dialógu a dodržiavania zásad právneho štátu a základných ľudských práv všetkých. Apelujeme na medzinárodné spoločenstvo, aby chránilo osoby, ktoré sú terčom útlaku a ktorých životy sú ohrozené, ako sú aktéri občianskej spoločnosti, obhajcovia ľudských práv, novinári, umelci a príslušníci etnických a sexuálnych menšín, ako aj kresťania a iné náboženské komunity. Vyzývame tiež na zvýšenú ochranu evakuačného personálu a osôb zapojených do humanitárnych operácií.Vítame kroky Európskej únie na zvýšenie humanitárnej pomoci Afganistanu. EÚ však musí dbať na to, aby sa pomoc mohla rýchlo a bezpečne dostať najmä k najviac zasiahnutým osobám, a to bez diskriminácie a zbytočných administratívnych prekážok. Poskytovanie pomoci by malo tiež stavať na práci dôveryhodných miestnych komunít, vrátane aktérov občianskej spoločnosti a cirkevných predstaviteľov, ktorí v krajine a širšom regióne naďalej pôsobia a poskytujú nevyhnutné humanitárne a sociálne služby.V susedných krajinách i mimo nich môže dôjsť k značnému prílivu afganských utečencov. V tejto kríze naliehavo žiadame Európsku úniu a jej členské štáty, aby viedli spoločné a koordinované solidárne úsilie medzinárodného spoločenstva na pomoc Afgancom, ktorí utekajú pred násilím a terorom. Napriek tomu, že poskytnutie ochrany v tomto regióne je dôležité, naliehavo žiadame EÚ, aby sa podieľala na vytváraní humanitárnych koridorov, presídľovacích trás a iných bezpečných priechodov, aby sa utečenci dostali na bezpečné miesta mimo Afganistanu. Zároveň vyzývame členské štáty EÚ, aby Afgancom, ktorí sa už nachádzajú v EÚ, poskytli istotu pobytu a zastavili snahy o deportáciu do Afganistanu.Uprostred krutostí, ktorým čelia Afganci, je čas ukázať ľudskosť, na dôkaz toho, že hodnoty EÚ nie sú len prázdnou rétorikou, ale praktickými nosnými princípmi, ktoré vedú k činom založeným na etických normách presahujúcich čisto politické alebo ekonomické úvahy.Afganských utečencov si nemožno zamieňať s ekonomickými migrantmi. Rozhodnutia súvisiace s ich pobytom by mala Európska únia a jej členské štáty prijímať s rozlišovacou schopnosťou, pri uplatňovaní základných hodnôt EÚ a pri plnení ich záväzku voči Európskemu dohovoru o ľudských právach a Ženevskému dohovoru.Členovia medzinárodného spoločenstva by sa po doznení humanitárnej pohotovosti mali tiež zamyslieť nad zlyhaním vojny a nadobudnúť poučenie pre ich zahraničnú, bezpečnostnú, obchodnú a rozvojovú politiku. Pre EÚ a jej členské štáty to predovšetkým znamená preorientovanie sa na podporu ľudskej bezpečnosti a integrálneho ľudského rozvoja ako kľúčových strategických cieľov, a vernosť hodnotám, ktoré inšpirovali samotné základy európskeho projektu mieru a zmierenia.Nakoniec by naše cirkvi chceli pozvať všetkých veriacich, aby sa modlili k nášmu Pánovi, ktorý sám okúsil opustenosť a utrpenie, za naše afganské sestry a bratov, aby ich krajina našla stabilitu a pokoj v súlade s rešpektom pre ľudskú dôstojnosť všetkých. Odsudzujúc terorizmus vo všetkých jeho formách a prejavoch, v modlitbách tiež pamätáme na obete nedávnych teroristických útokov a ich rodiny.Rev. Christian Krieger

Predseda Konferencie európskych cirkvíKard. Jean-Claude Hollerich SJ

Predseda Komisie biskupských konferencií Európskej únie
[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2024