Vo Vyšnom Kelčove slávili 90. výročie požehnania miestneho kostola

TK KBS, mpe, ava, ml; pz | 03. 09. 2021 17:55Vyšný Kelčov 3. septembra (TK KBS) „V nedeľu 30. augusta 1931 za hojnej účasti veriaceho ľudu, vykonal pápežský protonotár, prelát, žilinský farár a dekan Tomáš Ružička slávnostné požehnanie kostola Božského Srdca Ježišovho v miestnej časti Horný Kelčov v obci Vysoká nad Kysucou.“ Takto bola výnimočná udalosť zaznamenaná v Obecnej kronike Vysoká nad Kysucou.Takmer na deň presne v nedeľu 29. augusta 2021 si veriaci vo Vyšnom Kelčove slávnostnou svätou omšou pripomenuli už 90. výročie výstavby a požehnania filiálneho Kostola Božského Srdca Ježišovho. Vystúpila aj ĽH Muzička spod Grúňa. Svätú omšu, podobne ako pred 90. rokmi, celebroval dekan zo Žiliny. Tentokrát to však bol dekan žilinského dekanátu a rektor Katedrálneho chrámu Najsvätejšej Trojice Marian Záhumenský, ktorý je rodákom z Vysokej nad Kysucou. Počas svätej omše odzneli i piesne v podaní FS Vysočanka.Po svätej omši predstavili novú publikáciu „KOSTOL BOŽSKÉHO SRDCA JEŽIŠOVHO V HORNOM KELČOVE 1931 – 2021", ktorej autormi sú Antónia Hudecová a Drahomír Velička. Drahomír Velička prítomným predstavil prípravu a tvorbu vydanej publikácie, ktorá je rozdelená do dvoch celkov.Prvý celok sa venuje histórii miestnej časti Vyšný (Horný) Kelčov a druhý histórii a detailom výstavby samotného kostola. Okrem spomenutých autorov na príprave publikácie spolupracovalo množstvo ochotných ľudí a dobrodincov, ktorým sa podarilo zozbierať úžasný materiál. Publikáciu spracovalo a vydalo Vydavateľstvo Magma v Čadci.Po ukončení prezentácie bola požehnaná pamätná tabuľa s menami všetkých kňazov, ktorí v kostole pôsobili, uvádzajú na stránke diecézy Monika Perďochová a Anton Varecha.
[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2024