ACM v Košiciach pripravilo pešiu púť mladých Košickej arcidiecézy

TK KBS, jku, ml; pz | 31. 08. 2021 08:15Prešov/Levoča 31. augusta (TK KBS) Arcidiecézne centrum pre mládež (ACM) v Košiciach v dňoch 27. – 29. augusta 2021 zorganizovalo už v poradí 15. pešiu púť mladých Košickej arcidiecézy pod názvom „Frekvencia 2021“ z Prešova do Levoče. Na púti sa zúčastnilo 20 mladých, kňaz a dvaja organizátori púte so sprievodným vozidlom.Hlavným cieľom púte mladých bolo vzdať Pánu Bohu vďaku a chválu za uplynulý školský rok i prázdniny a vyprosiť si milosti do toho nového. Bol to čas radostného putovania mladých v spoločenstve, budovania nových vzťahov, čas stíšenia sa, modlitby, ďakovania, chvály a vyprosovania, kde nechýbali spoločné i úprimné rozhovory, povzbudenia, hry a dobrá zábava.Púť sa začala v piatok ráno úvodnou modlitbou v Konkatedrále sv. Mikuláša v Prešove. Mladí postupne putovali cez Veľký Šariš popod Šarišský hrad cez Ostrovany, Ražňany, až prišli podvečer do Uzovského Šalgova, kde bola spoločná svätá omša v miestnom kostole sv. Imricha. V sobotu ráno sa mladí vybrali cez hory a lesy, až vyšli na vrch Marduňa.Podvečer mladí doputovali do Nižného Slavkova, kde mali spoločnú svätú omšu v kostole Narodenia Panny Márie. V nedeľu sa mladí aj napriek nepriaznivému počasiu vydali cez hory i lesy a postupne prešli obcami Brutovce, Oľšavica a Uloža, aby napokon podvečer dorazili do cieľa svojho putovania – baziliky Navštívenia Panny Márie na Mariánskej hore v Levoči.Púť ukončili ďakovnou svätou omšou, po ktorej sa mladí navzájom rozlúčili a odviezli domov autobusom. Viac informácií o púti je možné nájsť na stránke www.acmko.sk alebo na Facebooku ACM.TK KBS informoval Ján Kulan
[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2022