Cez víkend bola odpustová slávnosť v Čirči

TK KBS, is pa;rp | 30. 08. 2021 13:04Prešov 30. augusta (TK KBS) Počas víkendu 28. – 29. augusta sa vo farnosti Čirč uskutočnila archieparchiálna odpustová slávnosť. Program vyvrcholil archijerejskou svätou liturgiou, ktorú slávil prešovský arcibiskup metropolita Ján Babjak SJ. V homílii poukázal na mnohé historické skutočnosti a zdôraznil dôležitosť a nenahraditeľné miesto Krista v živote každého jedného z nás. Aj napriek nepriazni počasia sa pútnici z okolitých dedín, ale aj celého východného Slovenska zišli v hojnom počte na oslave sviatku Zosnutia Presvätej  Bohorodičky. Celkový slávnostný ráz umocňovali svojim spevom muži zo speváckeho zoskupenia Čirčanské hovosy.Odpust, ktorý má svoju dlhoročnú tradíciu, sa slávil pri príležitosti sviatku Zosnutia Presvätej Bohorodičky, ktorej je zasvätená kaplnka na hore v Čirči. Čirč je významné pútnické miesto horného Šariša , ktoré sa nachádza v okrese Stará Ľubovňa. Najstarší údaj o obci je z roku 1330. O farnosti sa zachovali doklady z vizitácie biskupa Michala Manuela Olšavského z roku 1751. Za čias pôsobenia miestneho kňaza Jána Janoviča došlo v roku 1898 k udalostiam, o ktorých sa vo farskej kronike písanej kňazom Mirónom Podhájeckym nachádza táto zmienka: „Dvom čirčským dievčatám, ktoré pásli kravy pod Uhliskami, zjavil sa akýsi starec, ktorý im položil otázku, či by nechceli, aby tu prichádzalo veľa ľudí na púte. Po súhlase dievčat starec zapichol palicu do zeme a na tom mieste vytryskol prameň vody s liečivými účinkami. Starec žiadal, aby tu bola postavená kaplnka“. Keď dievčatá oznámili v obci, čo zažili, stretli sa s nepochopením. Od toho času stíhali obec pohromy, ktoré vyvrcholili veľkými záplavami. Až po nich sa obec rozhodla postaviť na mieste zjavenia kaplnku, ktorú zasvätili Uspeniu Presvätej Bohorodičky. Ľudia začali na toto miesto prichádzať a podľa podania došlo tu k viacerým zázračným uzdraveniam. Pod dojmom týchto udalostí postavili veriaci ešte jednu novú kaplnku.V roku 1973 bola do interiéru pôvodnej kaplnky Uspenia Presvätej Bohorodičky umiestnená ikona od majstra Križanovského. Kaplnku posvätil biskup Vasil Hopko. Každoročne sa na Čirčskej hore konajú púte, ktoré navštevuje mnoho ľudí nielen z domova, ale aj z cudziny, najmä zo susedného Poľska. Odpustová slávnosť sa tu koná vždy na rozhraní mesiacov august a september.
[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2024