V Nitre sa konalo oblastné stretnutie katechétov Nitrianskej diecézy

TK KBS, tu, ml; pz | 30. 08. 2021 11:35Nitra 30. augusta (TK KBS) Pred začiatkom školského roka v dňoch 24. – 27. augusta zamestnanci Diecézneho katechetického úradu v Nitre navštívili štyri spádové oblasti diecézy – Nové Zámky, Nitru, Topoľčany, Trenčín. Vyšli tak v ústrety katechétom, aby nemuseli ďaleko cestovať.Spoločne sa pomodlili Korunku Božieho milosrdenstva, vypočuli si duchovné slovo, ktoré im sprostredkoval riaditeľ DKÚ Ondrej Kellner. Poukázal cez stretnutie Filipa s Natanaelom na službu katechétov, ktorí majú o Ježišovi poskytovať nielen informácie, ale vydávať aj svedectvo, a tak pozývať žiakov do vzťahu s Ním.Daniela Balážová, autorka Pracovného zošita katolíckeho náboženstva pre 1. ročník ZŠ, hovorila o dôvodoch vzniku pracovného zošita, vysvetlila jeho koncepciu a spôsob využitia na hodinách náboženskej výchovy. V závere Daniela Hodásová oboznámila prítomných o výbere kníh Svätého písma, ktoré budú študijným materiálom na Biblickú olympiádu v novom školskom roku.Poukázala na najčastejšie chyby, ktorým sa treba vyhýbať vo výtvarnej časti súťaže Biblia očami detí a mládeže a poskytla niekoľko aktuálnych informácií.TK KBS informoval Tibor Ujlacký
[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2024