Nitriansky biskup udelil lektorát piatim mužom pripravujúcim sa na diakonát

TK KBS, rp; pz | 30. 08. 2021 09:49Nitra 30. augusta (TK KBS) Nitriansky biskup Mons. Viliam Judák udelil v nedeľu v katedrále piatim mužom, ktorí sa pripravujú na trvalý diakonát, ministérium lektorátu. Traja sú z Nitrianskej diecézy a dvaja zo Žilinskej diecézy.„V našom kňazskom seminári sa pripravuje deväť mužov z rôznych diecéz na trvalý diakonát. Piati z nich prijali službu lektora. Je to stupeň, ktorý ich pripravuje na prijatie služby trvalého diakonátu v cirkvi. Teším sa z ich spolupráce v cirkvi, že budú ohlasovateľmi Božieho slova, akoby úradne ustanovený, aby šírili Dobrú zvesť nielen slovom, ale aj životom a budú pomáhať kňazom v ich službe. Prajem im, aby ich Boh požehnával v ich úsilí a aby vedeli účinne napomáhať šíreniu dobra, čo je poslaním cirkvi,” povedal biskup Judák pre TK KBS.Podľa nitrianskeho biskupa na Slovensku azda aj kvôli dostatku kňazov sa služba trvalých diakonov, ktorú obnovil 2. Vatikánsky koncil nie veľmi preferovala. „Ale je súčasťou cirkvi, ako to zdôrazňujú koncilové dokumenty, a preto si myslím, že trvalí diakoni majú na Slovensku miesto,” dodal.Ministérium lektorátu prijal Roman Víglaský zo Zlatých Moraviec. Pre neho to  znamená, že bude naďalej šíriť Božie slovo aj ako katechéta, čo je povolanie, ktoré v súčasnosti vykonáva. „Božie slovo sprostredkujem deťom v našej rodine, na základnej a strednej škole,” povedal pre TK KBS. Službu lektorátu od biskupa Judáka k tejto službe prijal aj Ján Očovay zo Zlatých Moraviec. „Navonok sa síce pre mňa nič nemení, ale prichádza pocit zodpovednosti z poverenia. Nie som samozvaný, ale som k tejto službe pozvaný,” uviedol.
[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2024