Pápež František nás prichádza povzbudiť k hlbšej viere, píšu biskupi

TK KBS, kbs; ml | 29. 08. 2021 06:00Bratislava 29. augusta (TK KBS) Pápež František nás prichádza posmeliť k ešte hlbšej viere v Ježiša. V pastierskom liste, ktorý dnes čítajú kňazi v kostoloch na Slovensku, to píšu biskupi Slovenska. „Ježiša živého a účinne prítomného, každému osobne blízkeho," uviedli biskupi dva týždne pred príchodom Svätého Otca Františka na Slovensko (12. - 15. septembra 2021).„Aká je základná motivácia jeho cesty, to Svätý Otec vlastne už sám  povedal: ako nástupcovi svätého Petra mu „Pán Ježiš zveril úlohu posilňovať bratov vo viere,“ píšu biskupi v pastierskom liste. „S týmito slovami – a s celou duchovnosťou Svätého Otca – hlboko rezonuje aj motto a logo jeho návštevy na Slovensku: Na ceste  za Ježišom s Máriou a Jozefom," prihovárajú sa.Ďalej píšu, že v sile „prítomného okamihu budeme – vedení Duchom Svätým – vnímať výnimočnosť pápežovho poslania." A to aj podľa náplne stretnutí v rôznych lokalitách Slovenska. „Ako Kristovho veľkňaza: pri slávení svätej omše v Šaštíne a Božskej liturgie svätého Jána Zlatoústeho v Prešove.  Ako pontifika - staviteľa mostov:  počas ekumenického stretnutia s predstaviteľmi cirkví a pri pamätníku holokaustu v Bratislave. Ako dobrého pastiera periférií medzi sestrami Matky Terezy v Petržalke a medzi Rómami na Luníku.  Ako brata a učiteľa aj apoštola: pred biskupmi, kňazmi a zasvätenými osobami v bratislavskej Katedrále svätého Martina, aj pred mladými na košickom štadióne Lokomotíva.  Všade budeme pápeža Františka vnímať ako Petra – Skalu:  veď všetci  potrebujú vedieť, čo nám Boh zjavil, čo treba veriť, čo od nás Boh žiada a ako sa máme správať.  Prioritne v  otázkach pravej viery a mravov –, čo je nenahraditeľná úloha pápeža," píšu biskupi Slovenska.Jedným z prejavov duchovne vnímavého srdca je podľa biskupov aj osobná prítomnosť na stretnutiach so Svätým Otcom. „Sme si plne vedomí toho, aká komplikovaná je situácia v tomto smere. O to väčšmi sa však obraciame na tých, ktorým by k osobnej účasti nič nebránilo. Pozývame vás a povzbudzujeme: prineste nutnosť registrácie ako obetu za Cirkev aj spásu nesmrteľných duší – a príďte osobne vytvoriť spoločenstvo jednoty bratov a sestier, ktorí chcú s Máriou a Jozefom kráčať na ceste za Ježišom. Nezostaňte doma, drahí bratia a sestry. Príďte! Bratislava, Prešov, Košice aj Šaštín vás s radosťou očakávajú!“„Samozrejme, vnútorný pokoj a otvorené srdce vyprosujeme aj všetkým vám, ktorí budú z akýchkoľvek dôvodov sprevádzať pápeža Františka prostredníctvom médií. Aj vy budete súčasťou spoločenstva zomknutého túžbou – načerpať silu z pápežových slov na autentický život kresťanov v modernej spoločnosti," píšu ďalej biskupi Slovenska.V závere listu pripomínajú mariánsky rozmer pastoračnej návštevy pápeža Františka na Slovensku. „Blízkosť Ježišovi, to je vlastne cesta Panny Márie; cesta s Pannou Máriou. Pápež ju bude na Slovensku stretávať viacnásobne. V bratislavskej svätomartinskej katedrále bude prechádzať okolo oltára Sedembolestnej; v Prešove bude Svätý Otec korunovať ikonu Klokočovskej Presvätej Bohorodičky; a táto cesta pod ochranou Božej Matky sa zavŕši v šaštínskej Národnej mariánskej svätyni, pri Bazilike Sedembolestnej Panny Márie," uvádzajú.„Milí bratia a sestry, zverujeme putovanie pápeža Františka po Slovensku i samotného Svätého Otca pod ochranu Panny Márie. Nech nám ako naša patrónka a naša Matka, spolu so svätým Jozefom vyprosuje, aby sme sa ešte viac primkli k Ježišovi a prijali ho do hĺbky srdca ako nášho osobného Spasiteľa a Vykupiteľa.  Náš pastiersky list preto zakončíme modlitbou najvyššieho pastiera Cirkvi, pápeža  Františka. Predniesol ju na záver svojej meditácie o siedmich bolestiach Bohorodičky: „Vďaka za to, že si prijala stať sa Matkou, keď ti to povedal anjel. A vďaka za to, že si prijala stať sa Matkou, keď ti to povedal Ježiš“. (Homília „Sedembolestná Panna Mária, učeníčka a Matka“, 3. apríla 2020). Sedembolestná Panna Mária, oroduj za nás!  Tešíme sa na vás počas návštevy Svätého Otca na Slovensku!"__
Pápež František pricestuje na návštevu Slovenska od 12. do 15. septembra 2021. Na Slovensku navštívi Bratislavu, Prešov, Košice a Šaštín. Pastoračná cesta sa nesie v znamení motta "S Máriou a Jozefom na ceste za Ježišom". Bližšie informácie o nej sa nachádzajú na oficiálnej stránke návštevy www.navstevapapeza.sk.
[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2024