Vo farnosti Púchov v Žilinskej diecéze pripravili miništrantský deň

TK KBS, ibe; ml | 28. 08. 2021 22:05Púchov 28. augusta (TK KBS) Vo farnosti Púchov v Žilinskej diecéze sa v sobotu 28. augusta 2021 konal miništrantský deň. Začalo sa spoločnou modlitbou na farskom úrade. Dôležitým bodom programu bol liturgický nácvik všetkých miništrantských služieb vo Farskom kostole Všetkých svätých.Po obede sa pokračovalo vedomostným kvízom, kde si miništranti precvičili svoje vedomosti z liturgie, náboženskej geografie a Svätého písma.  Nasledovala adorácia v kostole, kde sa miništranti s kňazom modlili korunku k Božiemu milosrdenstvu, a potom nasledovala meditácia nad úryvkom z Božieho slova. Priateľské vzťahy si miništranti upevnili pri florbale na ihrisku CZŠ sv. Margity v Púchove. Program bol obohatený aj spoločenskými hrami či stolným futbalom. Vrcholom obnovy bola večerná svätá omša opäť vo Farskom kostole Všetkých svätých. Po svätej omši bola na Farskom úrade pripravená večera. Záverečným bodom programu bola modlitba, ktorou sa miništranti spolu s kňazom poďakovali Bohu za krásne prežitý deň. Na miništrantskej duchovnej obnove sa zúčastnili 14 miništranti vo veku sedem až 17 rokov. Pri organizovaní pomáhali aj traja starší miništranti, informoval kaplán farnosti Púchov Ivan Belko.
[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2024