Pred vchodom do väznice pod Zoborom pripravili pietnu spomienku

TK KBS, ord, ml; pz | 27. 08. 2021 09:40Nitra 27. augusta (TK KBS) V priestoroch vstupu do Ústavu na výkon väzby a Ústavu na výkon trestu odňatia slobody v Nitre sa uskutočnila pietna spomienka na politických väzňov Slovenska, zvlášť tých ,ktorí časť svojho života strávili v ústave Nitra.Počas pietneho aktu zazneli slová uznania a úcty tým, ktorí z rôznych politických, náboženských, spoločenských a mnohých iných dôvodov boli nútení niesť údel kríža v rôznych podobách utrpenia, šikanovania, perzekuovania s rezultátmi násilného odobratia slobody a straty ľudskej dôstojnosti.V príhovoroch odzneli slová, ktoré pripomínali časy, keď sa dôraz kládol na všetko možné vrátane ochrany politického systému bez Boha či jednostranné vymývanie mozgov ľudského bytia, duše a predovšetkým ducha.Väzenský diakon Milan Jozek sa v krátkej katechéze s prítomnými modlil za všetkých nespravodlivo odsúdených a dal záverečné požehnanie prítomným.Následne bola prítomným ponúknutá prehliadka niektorých priestorov ústavu, vrátane kaplnky bl. Zdenky Schelingovej, v ktorej prítomní ostali chvíľu v osobnej modlitbe a potešili sa informáciám o rímskokatolíckej duchovnej službe v ústave a požehnaniu relikviou patrónky ústavu, píše ordinariát.Zdroj: ordinariat.sk
[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2024