Najväčšie diakonické stredisko navštívil košický eparcha Cyril Vasiľ

TK KBS, ecav; ml | 26. 08. 2021 08:45Košice 26. augusta (TK KBS) Najväčšie diakonické stredisko v rámci siete ED ECAV na Slovensku navštívil košický eparcha Cyril Vasiľ. „Návšteva sa uskutočnila na základe dobrých, ekumenických vzťahov s vedením SED Košeca, pri príležitosti celoslovenskej púte RKC na známej hore Butkov – Ladce, kde arcibiskup mal v homíliu ku takmer šesťtisícom prítomným pútnikom," píše na stránke ecav.sk Anna Kušnírová.Pri návšteve SED Košeca a po privítaní správcom Ľubomírom Marcinom sa hosť prihovoril ku zhromaždeným klientom a personálu v kaplnke strediska. Poďakoval za prijatie a prítomných klientov povzbudil slovami, aby všetci vládali niesť svoj kríž v starobe, chorobe, nevládnosti a osamotenosti statočne. Vyzdvihol službu a nasadenie personálu, zvlášť v tejto ťažkej pandemickej dobe.Nasledoval spev Pánovej modlitby – Otčenáš v staroslovienčine s organovým sprievodom kantora a člena SR SED Košeca Martina Melišíka v podaní  M. Breče a Ľ. Marcinu. Arcibiskup Vasiľ udelil prítomným archijerejské požehnanie. Klientka zariadenia Jarmila Smetanová, pôvodom z Trenčína, odovzdala hosťovi kyticu kvetov a poďakovala za účasť.Potom nasledovala prehliadka zariadenia, ktoré si arcibiskup prezrel v sprievode Jozefa Havrilčáka. Správca SED Košeca Ľ. Marcina daroval arcibiskupovi ozdobný kríž, ktorý dostal pred rokmi od príbuzných až z ďalekého, kanadského Toronta.Zdroj: ecav.sk
[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2023