Na pódiu s pápežom v Košiciach bude relikviár bl. Anny Kolesárovej

TK KBS, mar, acu, ml; pz | 25. 08. 2021 15:14Košice 25. augusta (TK KBS) Na pódiu, ktoré chystajú počas stretnutia mladých s pápežom Františkom na štadióne TJ Lokomotíva v Košiciach (14. septembra), bude vystavený hlavný relikviár blahoslavenej Anny Kolesárovej z Vysokej nad Uhom. O Anne Kolesárovej Anna Kolesárová sa narodila 14. júla 1928 v obci Vysokej nad Uhom v okrese Michalovce. Jej život poznačilo rozhodnutie, ktoré si sama zvolila - radšej smrť než stratu panenstva. V závere druhej svetovej vojny ju zastrelil sovietsky vojak, ktorému sa odmietla podvoliť. Zomrela 22. novembra 1944 vo svojej rodnej obci.Vo farskej kronike v Pavlovciach nad Uhom sa o jej smrti nachádza zápis z roku 1944, ktorý urobil tamojší farár - dekan Anton Lukáč. Svedectvo podpísalo päť svedkov. Pri tomto hrdinskom čine ju podľa zápisu posilňoval eucharistický Kristus, lebo predtým pristúpila k svätej spovedi a k svätému prijímaniu. Ankine posledné slová boli „Ježiš, Mária, Jozef“. Jej hrob je cieľom pútnikov z celého Slovenska, najmä z radov mládeže. Dekrét o mučeníctve šesťnásťročného slovenského dievčaťa schválil v marci 2018 pápež František, za blahorečenú ju vyhlásili 1. septembra 2018 v Košiciach. Pápeža Františka vtedy zastúpil legát - kardinál Giovanni Angelo Becciu, vtedajší prefekt Kongregácie pre kauzy svätých. Ide o prvú laičku, ktorá bola na Slovensku blahorečená. Pápež František stanovil dátum liturgického slávenia sviatku blahoslavenej na 20. november. Podrobnosti o živote Anny Kolesárovej sú na stránke annakolesarova.sk. Bližšie informácie (životopis; príčiny, ktoré napomohli k blahorečeniu a priebeh procesu) je možné nájsť TU.Kosice, relikviarO relikviári bl. Anny Kolesárovej Pozostatky tela Anny Kolesárovej sú uložené v dvoch relikviároch. Prvý sa nachádza v Katedrále sv. Alžbety v Košiciach. Uložili ho tam po slávnosti blahorečenia. Hlavný, ktorý vystavili na Slávnosti Blahorečenia (1. septembra 2018 v Košiciach), je uložený vo Vysokej nad Uhom. Tento relikviár vystavia aj počas návštevy pápeža Františka v Košiciach. Relikviár má tvar srdca, ktoré symbolizuje obetu a lásku. Je vyrobený zo striebra a má priemer približne pol metra. Jeho autorom je šperkár Marek Husovský. Srdce má v strede perlu, cez ktorú sa dá pozrieť dovnútra a vidieť ostatky Anny Kolesárovej. Utrpenie mladého dievčaťa znázorňuje horná časť srdca v podobe konárikov, ktoré sa podobajú na Kristovu tŕňovú korunu. Dolná plná časť srdca vyjadruje zaobalenie Ankinho utrpenia Božou láskou. Okolo perly je venček ako symbol čistoty.V hornej časti venčeka sú tri sedmokrásky, ktoré znázorňujú mladosť a chuť žiť. Do ich stredu sú vsadené ďalšie relikvie - tri zrnká z Ankinho ruženca, ktoré sa navzájom spojené našli v jej hrobe. Je to symbolické – tri modlitby Zdravas Mária sa modlievajú na pútiach vo Vysokej nad Uhom - za múdrosť, za čistotu a za živú vieru, prejavenú v skutkoch.Sedmokrásky majú spolu 53 lupienkov - ako je modlitieb Zdravas Mária v ruženci. Relikviár je vsadený do vápenca. Tento kameň znázorňuje ulitu pre perlu. V prípade relikviára sa zvolila čelová kosť - os frontale - lebky Božej služobnice Anny Kolesárovej. Po exhumovaní ostatkov sa usúdilo, že je to najvhodnejšia časť.Prečo bude relikviár na pódiu? Program, ktorý sa chystá na stretnutí s mladými s pápežom Františkom na štadióne TJ Lokomotíva v Košiciach, bude popretkávaný odkazom bl. Anny, ktorej posledné slová boli "Ježiš, Mária, Jozef", čo priamo nadväzuje a korešponduje s hlavnou témou návštevy Svätého Otca Františka na Slovensku "S Máriou a Jozefom na ceste za Ježišom". Organizátori návštevy pápeža Františka v Košiciach chcú pozvať mladých a všetkých účastníkov nasledovať príklad bl. Anky a inšpirovať sa jej odvahou. Mladí sa s pápežom Františkom stretnú na mieste, kde bola samotná Anna Kolesárová blahorečená. Scénu vytvoril otec piatich detí Samotnú scénu (na snímke) vytvoril grafik Stanislav Andiľ z Nového Salaša, otec piatich detí. Hovorí, že ho vytvoril pri modtlibe a po rozhovore s Bohom a rodinou. Viackrát navštívil Vysokú nad Uhom, predovšetkým na pútiach rodín. Bol autorom scény na Slávnosť blahorečenia Anky, kde pracoval so symbolom ľalie. Samotný priestor bude 28 metrov široký a 20 metrov hlboký a bude sa týčiť do výšky približne 8 metrov. Organizačný tím ho vytvoril spomedzi viacerých návrhov. Do finále sa dostali dva návrhy, z ktorých bol definitívne vybratý návrh scény. Návrh pre scénu stojí na 2 prvkoch – tváre a farby. Výraz tváre človeka napovie veľa a zvlášť mladí ľudia sú veľmi vnímaví na emócie a nálady vyjadrené mimikou v tvári. Žijú na sociálnych sieťach, zdieľajú si navzájom svoje fotografie v rôznych pózach, vyjadrujú cez ne svoje emócie aj to čo prežívajú (radosť, smútok, bezradnosť, šťastie, strach, sebapotvrdenie…). Preto ich tváre budú súčasťou scény. Celú scénu s tvárami mladých vložil autor pódia do farebných plôch, v ktorých sa scéna samotná akoby stráca a ešte viac vystupuje do popredia jej téma, ktorou sú mladí ľudia a ich svet. Dominuje modrá farba, ktorá vyjadruje hľadanie zmyslu života (Boh, všetko to čo je nad všetkými životnými radosťami a starosťami). Červenohnedá farba symbolizuje obetu, životné skúšky, prekážky, aj utrpenie, s ktorými sa mladí v živote konfrontujú a v ktorých dozrievajú a dospievajú.  Jednotlivé farebné plochy vytvárajú prienik a symbolizujú úprimnosť, autentickosť, otvorenosť, v ktorých sú mladí ľudia tak vzácni a príťažliví, no zároveň aj veľmi zraniteľní.Všetky farebné plochy sa navzájom jedna s druhou prelínajú – tak ako radosť, mladosť, obeta, duchovno… v živote mladých. A často sú to prekvapivé, nepredvídateľné zmeny, nálady či emócie, čo autor vyjadril ostrými hranami plôch. Nie je to nič uhladené a ustálené. Scéna je kristocentrická, čo je vyjadrené kompozíciou jednotlivých tvárí a farebných plôch. V jej strede dominuje kríž, ktorý bol vyrobený špeciálne pre blahorečenie Anky. Na ňom bude opäť dominovať Korpus Krista, ktorý vytvoril autor sochár Ján Lesňák z Levoče. Týmito rovnakými prvkami chceme "akoby" nadviazať na Slávnosť blahorečenia v Košiciach z pred troch rokov a vyjadriť pokračovanie príbehu blahoslevenej mladej laičky v životoch mladých. Jeden príbeh mení príbehy mnohých. Aj Ankin príbeh zasiahol do života mnohých mladých a Boh premenil ich srdcia cez jej príbeh. Aj preto bol vybratý tento motív ako pokračovanie jej príbehu v životoch ďalších generácii. Celé stretnutie mladých so Svätým Otcom bude pokračovaním blahorečenia Anky a zároveň pozvaním ku každodennej svätosti. Ježiš je ten, ktorý zjednocuje srdcia cez Lásku darovanú na kríži a mladých pozýva k obete lásky pre Lásku. Program mladých v KošiciachStretnutie mladých so Svätým Otcom Františkom sa uskutoční na Štadióne TJ Lokomotíva v Košiciach. Sprievodný program bude od 11:00 do príchodu pápeža a pokračovať bude aj po jeho odchode - do 20:00 hodiny. Hlavný program s pápežom na štadióne bude od 16:45 do 18:00. Dve hodiny pred príchodom Svätého Otca budú prístupové cesty, ako aj štadión uzavretý. Toto stretnutie je prioritne určené pre mladých, no organizátori povzbudzujú aj všetkých „mladých duchom“, aby sa ho s radosťou zúčastnili.  Sprievodný program je možné nájsť na stránke www.navstevapapeza.sk (Časť Program - Možnosti účasti - Košice) 
[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2022