Na Studničke pri Novej Vsi nad Žitavou sa konala opäť tradičná púť

TK KBS, tu; ml | 23. 08. 2021 16:00Nová Ves nad Žitavou 23. augusta (TK KBS) V areáli pútnického miesta Studničke v Novej Vsi nad Žitavou sa v dňoch 21. – 23. augusta 2021 konala tradičná púť k Panne Márii Kráľovnej. Pútnici z blízkeho i širokého okolia putovali na Studničku pri príležitosti sviatku Panny Márie Kráľovnej, ktorý sa slávi 22.augusta.Pútnický víkend ponúkol účastníkom duchovný program, v rámci ktorého mali možnosť pristupovať k sviatosti zmierenia, zapojiť sa do spoločnej modlitby posvätného ruženca, či mariánskych spevov. Súčasťou sobotňajšieho programu boli sväté omše, ktoré celebroval Ján Buc, a pre maďarsky hovoriacich veriacich biskupský vikár Mons. Zoltán Ďurčo. Púť vyvrcholila v nedeľu slávnostnou svätou omšou, ktorú celebroval nitriansky biskup Mons. Viliam Judák s miestnym správcom farnosti Ľuborom Gálom a ďalšími kňazmi. V modlitbách spolu s veriacimi pamätali aj na Sv. Otca pápeža Františka a prosili o Božie požehnanie pre jeho návštevu na Slovensku.V pondelok mali prítomní pútnici po modlitbovom pásme možnosť účasti na záverečnej svätej omši celebrovanej Vladimírom Uhrinom.   Aj vďaka príjemnému počasiu sa toto tradičné pútnické podujatie vydarilo a účastníci si ho tak mohli užiť v nerušenej duchovnej pohode.TK KBS informoval Tibor Ujlacký
[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2024