Katolícke biblické dielo na Slovensku pripravilo Letnú biblickú školu

TK KBS, kbd; ml | 23. 08. 2021 15:47Nitra 23. augusta (TK KBS) V dňoch 18. - 22. augusta 2021 pripravilo Katolícke biblické dielo na Slovensku 5. ročník Letnej biblickej školy. Tento rok sa konala v Exercičnom dome Spoločnosti Božieho Slova v Nitre (na Kalvárii) na tému Na krídlach orla. Spoznať Jánovo evanjelium.Biblista doc. Branislav Kľuska sa vo svojich prednáškach zameral na historicko-teologický úvod do Evanjelia podľa Jána, predstavil dejiny komunity, v ktorej a pre ktorú text evanjelia vznikol, bližšie priblížil tajomnú postavu „učeníka, ktorého Ježiš miloval“ a literárne prostriedky, ktorými evanjelista vedie čitateľa k odkrývaniu duchovného zmyslu jeho rozprávania.Následne spolu s účastníkmi postupne odkrýval posolstvo jednotlivých častí tohto evanjelia. Odborné prednášky boli každý večer doplnené praktickou časťou, kde na základe rozličných metód práce s biblickým textom si mohli účastníci Letnej biblickej školy osvojiť posolstvo evanjelia osobne, existenciálne.Zároveň Katolícke biblické dielo na Slovensku v spolupráci s Rímskokatolíckym farským úradom Poprad pripravilo pre záujemcov a lektorov z farnosti Poprad Kurz lektorov a žalmistov, ktorý sa uskutočnil 21. augusta 2021 v priestoroch Pastoračného centra farnosti Poprad.Po sekcii prednášok na témy o odbornej a technickej stránke prednesu Božieho slova, o potrebe duchovného života lektorov, o dejinách vzniku a štruktúre lekcionárov a potreby porozumenia biblických textov boli 30 účastníkom kurzu odovzdané certifikáty o jeho absolvovaní a Kurz lektorov bol ukončený spoločným slávením Eucharistie.TK KBS informovalo Katolícke biblické dielo na Slovensku
[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2023