Misionári verbisti si opäť obnovia sľuby chudoby, čistoty a poslušnosti

TK KBS, ver; ml | 23. 08. 2021 11:40Bratislava/Nitra 23. augusta (TK KBS) Ôsmeho septembra slávi Spoločnosť Božieho Slova výročie od svojho založenia v malom holandskom mestečku Steyl. Tento rok to bude 146. výročie. Tento deň je dňom, kedy bratia v časných sľuboch zložili na rok svoje rehoľné zasvätenie evanjeliovej chudoby, čistoty a poslušnosti.„Pozývame vás prísť podporiť frt. Lukáša Hanúska SVD (obnoví 6. sľuby), frt. Petra Nguyen Van Luonga (obnoví 5. sľuby), frt. Dávida Kanciana SVD a frt. Václava Plánku SVD (obnovia 4. sľuby) vo svojom odhodlaní slúžiť Bohu ako misionári a modliť sa za nich. Slávnostná svätá omša sa začína o 10:00 v kostole Nanebovzatia Panny Márie na nitrianskej Kalvárii," informovali verbisti.Misionári Slovenskej provincie Spoločnosti Božieho Slova, verní odkazu svojho zakladateľa sv. Arnolda Janssena, žijú svoje rehoľno-misionárske povolanie v neustálej otvorenosti voči výzvam Ducha Svätého. –Ohlasujú evanjelium Ježiša Krista, vteleného Božieho Slova, v miestnej cirkvi na Slovensku a v Česku v súlade s charizmou Spoločnosti prostredníctvom farskej pastorácie, biblického apoštolátu, masmédií, ľudových misií, apoštolátu univerzitnej mládeže a angažovania v oblasti spravodlivosti a pokoja – medzi národnostnými menšinami, imigrantmi a ľuďmi na okraji spoločnosti.Duchovne a materiálne podporujú misijnú činnosť Cirkvi na celom svete prostredníctvom animácie, získavaním a formáciou nových duchovných povolaní a laikov pre misie. Osobným i komunitným životom, ktorý žijú v jednote so spolubratmi z rôznych národov a kultúr, svedčia o láske Trojjediného Boha voči ľudstvu. Svoje poslanie zverujú Sedembolestnej Panne Márii, patrónke provincie. 
[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2024