Generálny duchovný OS vyzval k modlitbám za pokoj v Afganistane

TK KBS, ord; ml | 18. 08. 2021 11:50Bratislava 18. augusta (TK KBS) Generálny duchovný Ozbrojených síl a ozbrojených zborov SR Viktor Sabo vyzval k modlitbám za pokoj a mier v Afganistane. Urobil tak vo výzve, ktorá je k dispozícii na stránke Ordinariátu OS a OZ SR. Prinášame ju v plnom znení.Výzva k modlitbám...Na Ústredí ekumenickej pastoračnej služby v Ozbrojených silách Slovenskej republiky a ozbrojených zboroch Slovenskej republiky sme mimoriadne znepokojení a smutní z vývoja udalosti v Afganistane po odchode medzinárodných síl. Odchod spojeneckých vojsk sprevádzajú varovania, že krajina môže upadnúť ešte do väčšieho chaosu. Fundamentalistický Taliban získal vojenskú kontrolu nad krajinou a s ním je spojená hrozba návratu terorizmu a nárast imigračnej vlny utečencov.Súčasná situácia v Afganistane je v istom slova zmysle paralelou fungovania štátu z doby pred nasadením spojeneckých vojsk do operácie Trvalá sloboda. V minulosti vláda Talibanu na základe a praktikách radikálneho islamu zaviedla právo šarijá: napríklad pre ženy a deti platili mnohé diskriminačné obmedzenia a zákazy.Pozícia afganských žien však bola v čase prítomnosti medzinárodných síl silnejšia a stabilnejšia ako kedykoľvek predtým – čo sa ukázalo aj v možnosti študovať na školách.Na progresívnom smerovaní krajiny k slobode a demokracii sa podieľali aj slovenskí vojaci, v rámci ktorých tam boli aj naši duchovní. Naši vojaci boli nápomocní pri výcviku afganských ozbrojených zložiek a pri strážení objektov pre ochranu spojeneckých síl. Vďaka našim vojakom nasadeným do operácie ISAF bolo zmarených mnoho teroristických útokov. Slovenskí vojaci zneškodnili mnoho teroristov už v zárodku ich brutálnych úmyslov. Žiaľ, pri výkone svojej služby prišli traja vojaci o život. V roku 2013 pri streľbe zo strážnej veže v Kandaháre zahynul Daniel Kavuliak a pri bombovom útoku v Kábule Patrik Fraštia a Edmund Makovník.Úlohou nás, duchovných Ústredia, je predovšetkým duchovnou službou a pastoračnou starostlivosťou prispievať k integrite duchovného a fyzického stavu a potenciálu vojakov. Vieme o Pánovom príkaze milovať aj nepriateľa. Avšak brutalita, teror a násilie nielenže hanobia a znesväcujú dôstojnosť človeka, dehonestujú jednotlivca, traumatizujú spoločnosť, ale najmä sa protivia Božej vôli a my ich preto tiež odsudzujeme. Každé zlo namierené proti vôli Božej a človeku je hriechom, a preto je potrebné ho odsúdiť, a následne páchateľov zla, neprávosti spravodlivo potrestať. Je to vôľa Božia a naše kresťanské presvedčenie.Touto cestou Vás vyzývam k spoločným modlitbám za pokoj a mier, za ženy, deti a starcov, ktorí sú najcitlivejšou a najohrozenejšou skupinou obyvateľstva v každej vojne, konflikte a diktatúre. Modlite sa.....-

Zdroj: Ordinariát OS a OZ SR
[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2022