Spoločenstvo Ladislava Hanusa spúšťa prihlasovanie do programov

TK KBS, vbo; ml | 17. 08. 2021 10:55Bratislava 17. augusta (TK KBS) Spoločenstvo Ladislava Hanusa otvára aj v tomto akademickom roku 2021/2022 formačno-akademické programy. Popri prezenčnom programe v centre Bratislavy je v ponuke aj online program. Semestrálny program v Košiciach sa začne v zimnom semestri, informovala Veronika Bočkayová.Program s 19-ročnou tradíciou ponúka mladým lídrom vo veku 18 - 30 rokov intelektuálny a duchovný rast. Cieľom programu je integrovať vieru do každej oblasti života a nebáť sa ohlasovať Krista tam, kde mlčanie o viere je najrozšírenejšie: v politike, kultúre, médiách, profesionálnom živote a intelektuálnej sfére spoločnosti.Vidieť, hodnotiť, konaťFormačno-akademický program SLH je rozdelený do troch častí.„Prvý trimester je venovaný hlbšiemu spoznávaniu kresťanskej viery po intelektuálnej stránke. Cieľom trimestra je ponúknuť priestor pre prehĺbenie kresťanskej identity. Nasleduje trimester, v ktorom sa študenti učia artikulovať svoje názory a viesť dialóg so súčasným svetom prostredníctvom diskusie,” vysvetľuje Ladislav Hollý, koordinátor f-a programov SLH.„Na záver programu sa účastníci stretnú s významnými osobnosťami z verejného života a podieľajú sa na organizácii mestského akademického festivalu Hanusove dni. Súčasťou programu je aj duchovná obnova, akademická víkendovka a mnoho ďalších spoločenských udalostí,“ dodáva opäť Ladislav Hollý. Absolventi programu SLH sa po ukončení programu stávajú členmi spoločenstva.Online ročníkMinulý rok sa po prvýkrát osvedčil samostatný online ročník formačno-akademického programu SLH. Vzhľadom na jeho úspešnosť ho SLH prináša aj v tomto roku.„Vnímame silnú potrebu sprístupniť hodnotné vzdelanie našich f-a programov aj mladým Slovákom žijúcim mimo Bratislavy a Košíc alebo v zahraničí. Aj takým spôsobom chceme prepájať nádejných slovenských lídrov v celej Európe,” približuje predseda SLH Juraj Šúst. Uzávierka prihlášok je do 30. 9. 2021. Všetky potrebné informácie sú dostupné na webovej stránke SLH (www.slh.sk/formacia).Spoločenstvo Ladislava Hanusa je katolícke akademické spoločenstvo otvorené všetkým ľuďom hľadajúcim pravdu. V súčasnosti združuje vyše 500 angažovaných mladých ľudí pôsobiacich v rôznych sférach kultúry.-

Snímka: Archív SLH 
[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2024