Poľsko sa pripravuje na septembrové blahorečenie kardinála Wyszyńského

TK KBS, RV, jb;rp | 16. 08. 2021 15:40



Poľsko 16. augusta (RV) O necelý mesiac sa v Poľsku koná blahorečenie kardinála Stefana Wyszyńského (1901-1981), ktorý bol prímasom krajiny a hrdinsky trpel na obranu svojej vlasti pred nacizmom i komunizmom. Spolu s ním bude blahorečená sestra Elżbieta Róża Czacka (1876-1961), zakladateľka Kongregácie sestier františkánok služobníc Kríža. V mladosti prišla o zrak a celý život venovala službe nevidiacim.



Obrad sa uskutoční v nedeľu 12. septembra vo Varšave. Beatifikačnej svätej omši o 12:00 v Chráme Božej prozreteľnosti bude predsedať kardinál Marcello Semeraro, prefekt Kongregácie pre kauzy svätých a pápežský legát, za účasti poľského episkopátu a kňazov zastupujúcich jednotlivé diecézy.



Pred blížiacim sa termínom slávnosti organizačný výbor oznámil, že „vzhľadom na ťažko predvídateľné scenáre vývoja pandémie Covid-19 a s tým súvisiace hygienické a zdravotné obmedzenia organizátori rozhodli, že na slávnosti sa bude možné zúčastniť len so špeciálnou vstupenkou“. Účasť sa tak obmedzí na „delegácie jednotlivých diecéz, stredísk a inštitúcií spätých s kardinálom Wyszińským a matkou Czackou“.



Prihlasovanie účastníkov je už uzavreté, no organizátori sa aj výslovne obrátili na širokú verejnosť so žiadosťou, aby sa „neorganizovali spontánne farské skupiny bez konzultácie s organizátormi“. Veriacich pozvali „k duchovnému zjednoteniu sa a spoločnej modlitbe“. Obrad bude vysielaný naživo v televízii, rozhlase a na internete.




[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2022