ACN chce podporiť vyškolenie laikov v Indii

TK KBS, ACN;rp | 12. 08. 2021 20:32India 12. augusta (TK KBS) Východoindická diecéza Tura pri svojom zriadení roku 1973 začínala so štyrmi farnosťami a mala približne 40 000 veriacich. V súčasnosti má už 45 farností a počet veriacich sa niekoľkonásobne zvýšil. Väčšina obyvateľov diecézy patrí medzi etnické menšiny. Najväčšiu z nich tvorí kmeň Garo, ktorý sa výrazne kultúrne líši od iných etník v krajine, pretože v ňom vládne matriarchát – hlavou rodiny je matka.V regióne nie je prakticky žiadny priemysel. Ľudia žijú len z toho, čo si dopestujú, a sú závislí od monzúnových dažďov. Najmä vo vidieckych oblastiach panuje chudoba a mnohí nemajú vzdelanie.Na viacerých miestach Cirkev prevádzkuje ubytovne pre deti a mládež, ktorých domovské dediny sú také vzdialené, že by z nich nemohli absolvovať každý deň dlhú cestu do školy. Medzi týmito mladými ľuďmi je najviac duchovných povolaní. Veľa detí a mladých ľudí však naďalej zostáva odkázaných na seba a aj ich rodičia potrebujú sprevádzanie, aby si prehĺbili náboženský život a rástli vo viere. Keďže nemajú potrebné vzdelanie, nedokážu podporovať ani svoje deti. Aj výchovu vo viere prenechávajú kňazom a rehoľným sestrám, no tí nemôžu byť všade.Pastoračné sprevádzanie rodín a mládeže má pritom mimoriadny význam – mladí ľudia často uzatvárajú manželstvá s inovercami a vzdávajú sa katolíckej viery, pribúdajú rozvody a rozvrátené rodiny. Pretrvávajú i niektoré problematické tradície. Napríklad dohodnuté manželstvá medzi bratrancom a sesternicou alebo zvyk, že keď jeden z partnerov v manželstve zomrie, druhý si zoberie jeho príbuzného, hoci je neraz medzi nimi veľký vekový rozdiel. Slobodná vôľa manželov tu nehrá veľkú rolu, a preto sa čoraz viac mladých ľudí vzpiera a v rodinách dochádza ku konfliktom.Biskup Andrew Marak z diecézy Tura píše nadácii ACN, že nastal „najvyšší čas zapojiť laikov, aby prevzali aktívnu úlohu v apoštoláte rodín“. Stabilné kresťanské rodiny totiž zohrávajú v Cirkvi aj spoločnosti dôležitú úlohu. Budúci pomocníci rodín musia byť na svoju prácu vyškolení.Otec biskup s týmto úmyslom vytvoril program, ktorý zahrnuje špeciálne školenia pre 630 laických pomocníkov, rozdelených do piatich skupín. Chýbajú im naň však potrebné finančné prostriedky. Ich diecéza si financuje veľkú väčšinu práce z nedeľných zbierok, no tie sa v dôsledku pandémie často nekonajú. Prioritou je zaplatiť základné živobytie kňazom, aby mohli pokračovať v službe a pomoci núdznym. No už ani na to často neostávajú prostriedky. ACN - Pomoc trpiacej Cirkvi by rada tento program, vďaka ktorému rodiny získajú činorodých pomocníkov, podporila sumou 7 000 eur.“Pozývam Vás dnes pridať sa k nám a podporiť pastoráciu rodín v ťažko skúšanej Indii. Aj náš najmenší dar je veľkou pomocou, pretože sa spojí s darmi iných a spoločne tak budeme môcť pomôcť núdznym. Na našom darcovskom portáli na tomto odkaze si môžete vybrať spôsob pomoci.Prosím Vás aj o modlitbu za Cirkev v Indii a za prácu tých, ktorým spoločne pomáhame slúžiť,” uviedol Ján Tkáč z ACN - Pomoc trpiacej Cirkvi.
[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2023