Osemsté výročie „narodenia sv. Dominika pre nebo" slávili v Košiciach

TK KBS, ke; ml | 09. 08. 2021 15:25Košice 9. augusta (TK KBS) Sv. Dominik Guzmán je zakladateľom Rádu kazateľov, ktorý neskôr prijal jeho meno. Jeho duchovných synov dnes poznáme aj ako  dominikánov.  V nedeľu 8. augusta 2021 slávili  “Dies natalis” – 800 rokov od narodenia sv. Dominika pre nebo. V košickom kláštore si v tento deň otcovia dominikáni uctili svojho zakladateľa.  Pre dominikánov v Košiciach bola prípravou na toto slávenie aj svätá omša v deň Výročia posviacky hlavnej mariánskej baziliky v Ríme (5. augusta), keďže dominikánsky kostol v Košiciach je duchovným putom pričlenený k tejto bazilike.     Ďalšie špecifikum košického kláštora vyzdvihol počas slávnostnej sv. omše jej celebrant košický arcibiskup  metropolita Mons.  Bernard Bober:„Dominikáni sa v Košiciach objavili už krátko po vzniku rehole. Tento kláštor je prvý a najstarší kláštor, a tento kostol, ktorý po všetkých rekonštrukciách dodnes slúži, je najstarším v meste. Udalosti dejín dominikánov nezmietli a takmer bez prestávok slúžia veriacim už celé stáročia. Samotní rehoľníci sú živou súčasťou života viery, pretože to, čo ohlasovali, vždy aj žili.“Slávnostným kazateľom na  svätej omši bol františkán páter Gabriel. V súlade s dlhoročnou tradíciou dominikáni pozývajú františkánov na sviatok sv. Dominika a františkáni pozývajú dominikánov na sviatok sv. Františka. Ako uviedol kazateľ "táto tradícia sa nesie v znakoch priateľstva oboch zakladateľov reholí, ktorí boli historickými súčasníkmi a priateľmi". Obaja žili chudobu a dominikáni dostali do vienka aj charizmu kazateľskej činnosti. „Nech táto milosť kázania dodá odvahu aj súčasným dominikánom hlásať pravdu. Vhod i nevhod. Hlásajte slovo pravdy a zdravé učenie katolíckej viery v čase, keď sa lepšie počúvajú bájky. Hlásajte pravdu evanjelia a znášajte útrapy, ktoré pri svojom ohlasovaní znášal aj váš zakladateľ a všetci, ktorí v dejinách Cirkvi bojovali proti lži a bludu.„Na záver slávnosti arcibiskup Bernard Bober udelil prítomným požehnanie s relikviou sv. Dominika.Zdroj: Košické arcibiskupstvo
[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2024